Phân tích chẩn đoán bệnh mạch vành dựa trên tín hiệu điện tâm đồ

Bài viết này trình bày phương pháp phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ của tim trên cơ sở phân tích tín hiệu điện tâm đồ kết hợp với các đặc điểm của bệnh. Một chương trình thực hiện tự động phân tích tín hiệu ECG nhằm phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ đã được phát triển và kiểm chứng với các mẫu tín hiệu ECG. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 1-9 Phân tích chẩn đoán bệnh mạch vành dựa trên tín hiệu điện tâm đồ Trần Như Chí1, Nguyễn Thị Thanh Vân1,*, Lê Văn Chiều2 1 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam 2 Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 08 tháng 5 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 08 tháng 6 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Điện tâm đồ (ECG) ghi lại và biểu thị các xung điện trong quá trình hoạt động của tim. Nghiên cứu các đặc trưng trong tín hiệu điện tâm đồ để phát hiện ra những điểm bất thường của tim có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực y khoa. Báo cáo này trình bày phương pháp phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ của tim trên cơ sở phân tích tín hiệu điện tâm đồ kết hợp với các đặc điểm của bệnh. Một chương trình thực hiện tự động phân tích tín hiệu ECG nhằm phát hiện hội chứng dày tâm thất và dày tâm nhĩ đã được phát triển và kiểm chứng với các mẫu tín hiệu ECG. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy kết quả chẩn đoán có độ chính xác cao, hứa hẹn khả năng tích hợp chương trình vào thiết bị đo ECG thực hiện sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán tự động. Từ khóa: Điện tâm đồ, ECG, hội chứng dày tâm thất, hội chứng dày tâm nhĩ, xử lý tín hiệu. 1. Giới thiệu hiện sự co thắt của tâm thất trái và phải, sóng P là do co thắt tâm nhĩ, sóng T mô tả sự phân cực của tâm thất và sóng U là biểu thị của cơ nhú. Các phương pháp phát hiện vị trí sóng của ECG tập trung vào việc phát hiện phức bộ QRS đầu tiên do có giá trị biên độ đỉnh lớn nhất, từ đó suy ra vị trí của các sóng R, Q, S, P, T còn lại hay các đoạn quan trọng RR, ST, PR. Phương pháp chủ yếu để xác định phức bộ QRS là sử dụng phương pháp lọc cơ bản hay các phương pháp khác như mạng neuron nhân tạo [2], giải thuật gen [3], biến đổi sóng con [4, 5], mô hình Markov ẩn [6] Kết quả của những nghiên cứu xác định vị trí các sóng trong ECG ở trên thường được sử dụng cho mục đích y khoa, cụ thể là trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    62    1    10-06-2023
65    7    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.