Khả năng hấp phụ màu Reactive Blue 19 của than hoạt tính chế tạo từ gáo dừa và tre

Bài viết này khảo sát khả năng hấp phụ chất màu Reactive Blue 19 (RB19) của than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt. Bài viết cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 10-13 Khả năng hấp phụ màu Reactive Blue 19 của than hoạt tính chế tạo từ gáo dừa và tre Lê Văn Chiều1,*,Vũ Ngọc Duy2, Nguyễn Mạnh Tiến2, Cao Thế Hà3 1 Ban quản lý các dự án, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam Khoa Hóa Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam 3 Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam 2 Nhận ngày 15 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 22 tháng 8 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Động học hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ Reactive Blue 19 của hai loại than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt có kích thước 1 ÷ 2 mm được đánh giá trong nghiên cứu này. Hai loại than đều có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng tương ứng là 687 và 425 m2/g. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, với nồng độ chất màu ban đầu là 40 mg/L, thời gian đạt cân bằng hấp phụ trên hai loại than tương đương nhau. Tuy nhiên, dung lượng hấp phụ cực đại của than tre cao hơn khoảng 10 lần so với than gáo dừa. Kết quả này cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng. Từ khóa: Reactive Blue 19, động học hấp phụ, đẳng nhiệt hấp phụ, than hoạt tính. 1. Tổng quan tiên tiến [2-4]. Hiện nay, công nghệ vi sinh đang được áp dụng phổ biến để xử lý nước thải của các nhà máy dệt nhuộm nhờ ưu điểm là thiết bị đơn giản, chi phí thấp, và vận hành đơn giản. Tuy nhiên, công nghệ này không xử lý được triệt để độ màu nên sau đó cần có thêm giai đoạn xử lý tăng cường bằng các phương pháp hóa lý. Thông thường hấp phụ bằng than hoạt tính được lựa chọn vì có hiệu quả cao. Việt Nam hiện nay sản xuất hai loại than hoạt tính chính từ gáo dừa và tre. Nhằm cung cấp thêm thông tin để lựa chọn loại than phù hợp cho xử lý nước thải dệt nhuộm, nghiên cứu này khảo sát khả năng hấp phụ chất màu Reactive .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    98    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.