Đánh giá hiệu quả của bả diệt gián Cobamid 7.5RB để kiểm soát loài gián nhà tại các khu đô thị Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của công thức bả này đối với loài gián gây hại tại 18 căn hộ ở Hà Nội, Kết quả cho thấy, bả Cobamit có hiệu quả kiểm soát gián cao trong điều kiện hiện trường. Gián bị xử lý hoàn toàn trên cả 18 căn hộ sau 4 tuần và không có hiện tượng gián tái nhiễm tại các địa điểm này sau 28 tuần xử lý. Lượng bả sử dụng tại mỗi căn hộ thay đổi từ 12 -35g, trung bình là 24g/căn hộ. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 43-48 Đánh giá hiệu quả của bả diệt gián Cobamid để kiểm soát loài gián nhà tại các khu đô thị Hà Nội Nguyễn Quốc Huy*, Lê Quang Thịnh, Trịnh Văn Hạnh Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 14 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 14 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 19 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Bả gián Cobamid là một sản phẩm được nghiên cứu bởi Viện Sinh thái và bảo vệ công trình. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của công thức bả này đối với loài gián gây hại tại 18 căn hộ ở Hà Nội, Kết quả cho thấy, bả Cobamit có hiệu quả kiểm soát gián cao trong điều kiện hiện trường. Gián bị xử lý hoàn toàn trên cả 18 căn hộ sau 4 tuần và không có hiện tượng gián tái nhiễm tại các địa điểm này sau 28 tuần xử lý. Lượng bả sử dụng tại mỗi căn hộ thay đổi từ 12 -35g, trung bình là 24g/căn hộ. Từ khóa: Gián Mỹ, bả gián, Periplaneta americana. 1. Đặt vấn đề soát loài sinh vật hại này có một vai trò quan trọng và cần thiết. Sử dụng bả là phương pháp dùng hỗn hợp thức ăn và chất độc để diệt gián. Khi gián ăn bả sẽ nuốt theo một lượng chất độc, sau đó gián bị ngộ độc và chết. Các cá thể gián khác sẽ ăn xác gián và bị nhiễm độc thứ cấp. Biện pháp này được đánh giá là sử dụng hiệu quả trong việc kiểm soát sinh vật gây hại ở đô thị, đặc biệt trong công tác phòng trừ gián. Bên cạnh ưu điểm là bả có thể được đặt ở những vị trí thích hợp để tránh tiếp xúc với con người, đặc biệt là trẻ em, bả còn có nồng độ hoạt chất thấp mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít gây hại cho người dùng và môi trường xung quanh. So sánh với giải pháp phun thuốc hoá học truyền thống thì việc sử dụng bả cho thấy có những ưu điểm vượt trội như hiệu quả kiểm soát cao, an toàn với con người và môi trường. Trên thế giới, bả dạng gel được dùng nhiều và thường xuyên trong kiểm soát quần thể gián trong đô thị [8-10]. Bả gel đã là một phương pháp chính để kiểm soát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.