Dẫn liệu về thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) gây hại một số công trình di tích ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả phòng trừ

Bài viết này điều tra thành phần loài mối gây hại một số công trình di tích được tiến hành tại 101 di tích thuộc 14 tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Bảy loài mối đã được phát hiện, trong đó có 4 loài được xác định là loài gây hại chủ yếu cho di tích bao gồm Coptotermes gestroi, Cryptotermes domesticus, Coptotermes ceylonicus và Odontotermes hainanensis. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 49-55 Dẫn liệu về thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) gây hại một số công trình di tích ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả phòng trừ Nguyễn Quốc Huy* Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 14 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 15 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 21 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Điều tra thành phần loài mối gây hại một số công trình di tích được tiến hành tại 101 di tích thuộc 14 tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Bảy loài mối đã được phát hiện, trong đó có 4 loài được xác định là loài gây hại chủ yếu cho di tích bao gồm Coptotermes gestroi, Cryptotermes domesticus, Coptotermes ceylonicus và Odontotermes hainanensis. Kết quả chung cho thấy, hiệu quả xử lý mối đạt 98,6% với tất cả các giống mối gây hại trong di tích, tuy nhiên trung bình chỉ có 72,59% vị trí hết mối sau lần xử lý thứ nhất và 27,41% vị trí đạt hiệu quả xử lý sau lần xử lý thứ 2. Kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm cho thấy có 97% các công trình di tích đã được xử mối không xuất hiện mối trở lại. Từ khóa: Mối, Coptotermes gestroi, Coptotermes formosanus, Cryptotermes domesticus, Khu di tích. 1. Đặt vấn đề tỷ Rubia cho công tác phòng chống mối Gỗ khô (Cryptotermes spp.) và mối Gỗ ẩm Coptotermes gestroi gây hại các cấu trúc gỗ và đồ gia dụng ở các thành phố [2]. Mặc dù có nhiều loài sinh vật gây hại các công trình di tích, nhưng mối vẫn được xem là một trong những nhóm gây hại nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Trên thế giới, nhiều nước đã thống kê mức độ thiệt hại do mối gây ra cho các công trình xây dựng và di tích. Thiệt hại hàng năm do mối gây ra ở Mỹ là hơn 3 tỷ USD, trong đó riêng loài Coptotermes formosanus đã chiếm hơn 80% [1]. Tại Úc, ước tính có 10% ngôi nhà đã và sẽ bị nhiễm mối; kinh phí phải chi cho công tác phòng chống mối hàng năm khoảng 4 tỷ đô la Úc. Prasetyo et. al. (2004) đã thống kê tại Indonesia, phải chi từ 224 đến 238 Kết quả thống kê năm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    9    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.