Dẫn liệu về thành phần loài Côn trùng nước tại Rừng đặc dụng Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam

Bài viết được nghiên cứu tiến hành qua 3 đợt thu mẫu vào các tháng , tháng và tháng tại 15 điểm thu mẫu ở khu vực rừng đặc dụng (RĐD) Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam đã xác định được 86 loài côn trùng nước thuộc 69 giống, 40 họ, 8 bộ. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 72-78 Dẫn liệu về thành phần loài Côn trùng nước tại Rừng đặc dụng Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam Ngô Xuân Nam* Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 14 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 15 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 19 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành qua 3 đợt thu mẫu vào các tháng , tháng và tháng tại 15 điểm thu mẫu ở khu vực rừng đặc dụng (RĐD) Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam đã xác định được 86 loài côn trùng nước thuộc 69 giống, 40 họ, 8 bộ. Trong đó có 24 loài thuộc bộ Chuồn chuồn (Odonata), 21 loài thuộc bộ Phù du (Ephemeroptera), 13 loài thuộc bộ Cánh lông (Tricoptera), 11 loài thuộc bộ Cánh nửa (Hemiptera), 7 loài thuộc bộ Cánh úp (Plecoptera), 6 loài thuộc bộ Cánh cứng (Coleoptera), 3 loài thuộc bộ Hai cánh (Diptera) và 1 loài thuộc bộ Cánh rộng (Megaloptera). Đồng thời, kết quả nghiên cứu đã xác định được chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H’) tại các điểm nghiên cứu. Từ khóa: Côn trùng nước, Rừng đặc dụng Ngọc Linh, Sự đa dạng. 1. Mở đầu động vật, với 60 loài động, thực vật quý hiếm, có giá trị bảo tồn [1]. Tuy nhiên thành phần loài động vật không xương sống, trong đó có nhóm côn trùng nước tại khu vực này chưa được quan tâm nghiên cứu. Từ thực tế đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát côn trùng thủy sinh tại RĐD Ngọc Linh, góp phần bổ sung đa dạng thành phần loài động, thực vật tại khu vực nghiên cứu. Ngọc Linh là vùng núi cao trên cao nguyên Kon Tum, với đỉnh Ngọc Linh cao , là đỉnh núi cao nhất khu vực Tây Nguyên. Dồng cao của núi Ngọc Linh là ranh giới của Khu bảo tồn Ngọc Linh, Kon Tum và Khu RĐD Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam. Ngọc Linh là nơi hội tụ các sinh cảnh núi cao, có vai trò phòng hộ đầu nguồn quan trọng và là điểm nóng về đa dạng sinh học của cả nước với sự xuất hiện của nhiều loài đặc hữu như Khướu Ngọc Linh, Mang Trường Sơn, sâm Ngọc Linh Đây là nơi hội tụ đa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    30    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.