Tách dòng sáu gen khung virus cúm vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm A/H5N1 bằng kỹ thuật di truyền ngược

Bài viết trình bày các công đoạn thiết kế và tách dòng sáu phân đoạn RNA hệ gen từ một chủng virus cúm NIBRG- 14 (PB2, PB1, PA, NP, M, NS) vào vector pHW2000 để chuẩn bị cho việc tổ hợp với các plamid mang phân đoạn gen H5 và N1, tạo chủng virus tái tổ hợp làm giống gốc cho sản xuất vaccine phòng chống cúm A/H5N1. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 9-16 Tách dòng sáu gen khung virus cúm vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm A/H5N1 bằng kỹ thuật di truyền ngược Nguyễn Thị Thu Hằng1, Nguyễn Hùng Chí2,3, Hoàng Thị Thu Hằng2,3, Vũ Huyền Trang3,4, Chu Hoàng Hà3,4, Nguyễn Trung Nam2,3,4,* 1 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội Phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3 Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 4 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 17 tháng 5 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 31 tháng 5 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 28 tháng 6 năm 2017 Tóm tắt: Cúm A/H5N1 thuộc nhóm virus cúm A, họ Orthomyxoviridae, hệ gen gồm 8 phân đoạn sắp xếp theo thứ tự: PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M, NS. Trong nhóm virus cúm A, H5N1 thuộc một trong những phân type có độc lực cao nhất, thường gây chết gia cầm hàng loạt và có khả năng lây sang người với dấu hiệu lâm sàng trầm trọng và tỷ lệ tử vong cao. Phòng chống cúm A/H5N1 hiệu quả nhất vẫn là tiêm phòng vaccine. Vaccine cúm đảm bảo hiệu quả và an toàn hiện nay là vaccine được sản xuất từ giống virus tái tổ hợp tạo ra bằng kỹ thuật di truyền ngược - là kỹ thuật thao tác với các phân đoạn genome của virus, tái tạo hạt virus từ các cDNA tách dòng sau khi chuyển nạp vào tế bào động vật. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày thiết kế và tách dòng thành công sáu phân đoạn RNA hệ gen virus (PB2, PB1, PA, NP, M và NS) của virus cúm vào vector pHW2000. Sáu plasmid pHW2000 tái tổ hợp mang phân đoạn gen khung khi kết hợp với các plamid pHW2000 mang phân đoạn gen H5 và N1, biến nạp vào tế bào động vật sẽ là nguồn tái tạo chủng virus tái tổ hợp làm giống gốc cho sản xuất vaccine phòng chống cúm H5N1. Từ khóa: Di truyền ngược, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.