Nghiên cứu phương pháp xác định phthalate từ mẫu không khí trong nhà bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép nối khối phổ

Bài viết này đã tiến hành thẩm định quy trình xác định các chất phthalate trong không khí trong nhà. Đối với các mẫu không khí, pha hạt được thu giữ trên màng lọc thạch anh và pha khí được thu giữ trên ống polyurethane foam (PUF) bằng một máy bơm tốc độ thấp trong thời gian 12 đến 24 tiếng. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 17-23 Nghiên cứu phương pháp xác định phthalate từ mẫu không khí trong nhà bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS) Lê Thị Hạnh, Nguyễn Lê Hoài Linh, Vũ Thị Dung, Lê Minh Thùy, Nguyễn Hùng Thái, Từ Bình Minh, Trần Mạnh Trí* Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 13 tháng 3 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 27 tháng 3 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 28 tháng 6 năm 2017 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành thẩm định quy trình xác định các chất phthalate trong không khí trong nhà. Đối với các mẫu không khí, pha hạt được thu giữ trên màng lọc thạch anh và pha khí được thu giữ trên ống polyurethane foam (PUF) bằng một máy bơm tốc độ thấp trong thời gian 12 đến 24 tiếng. Các phthalate thu từ màng lọc thạch anh và PUF được chiết bằng hỗn hợp dichlomethan và hexane, sau đó tiến hành phân tích trên hệ thống sắc kí khí ghép nối khối phổ (GS/MS). Giới hạn định lượng phương pháp xác định phthalate trong mẫu không khí dao động từ 1 đến 3 ng/m3, khoảng tuyến tính của dung dịch chuẩn là từ 1 đến 1000 ng/mL. Độ thu hồi của phương pháp dao động từ 67,9% đến 117% với RSD 98% của hãng Sigma-Aldrich (MO, Hoa kỳ). benzyl butyl phthalate (BzBP) với độ tinh khiết 99,9% của hãng Supelco (Bellefonte, PA, Hoa kỳ). Bảy chất đồng vị đơtơri (d4phthalate) của từng chất phthalate tương ứng với độ tinh khiết >99%, của hãng Dr. Ehrenstorfer (Đức), được sử dụng làm chất đồng hành. Các dung môi n-hexane và acetone, với độ tinh khiết sắc ký, của hãng Merck KGaA (Darmstadt, Đức) và dichloromethane với độ tinh khiết sắc ký, của hãng Fisher Scientific UK (LE11 5RG, Vương quốc Anh). Các chất chuẩn và chất nội chuẩn đều được pha trong dung môi n-hexane. . Thiết bị Bảy phthalate được phân tích trên máy sắc ký khí (GC-7890B) ghép nối detector khối phổ (MS-5977A) của hãng Agilent Technologies. Quá trình phân tách sắc ký được thực hiện trên cột mao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    108    2    16-06-2024
132    15    1    16-06-2024
28    137    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.