Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường

Bài viết nghiên cứu xác định tỉ lệ mắc HCCH ở người bị tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ được tiến hành trên 368 người bị tiền đái tháo đường từ 40-64 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Kết quả cho thấy tỉ lệ mắc HCCH trên người bị tiền đái tháo đường là 46,7% (41,5% ở nam và 49, 8% ở nữ). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 1 (2017) 67-73 Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường Nguyễn Thị Trung Thu1, Trần Quang Bình2,* 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam 2 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 YecXanh, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 07 năm 2015 Chỉnh sửa ngày 28 tháng 08 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 23 tháng 03 năm 2017 Tóm tắt: Hội chứng chuyển hóa (HCCH) là yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường týp 2. Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mắc HCCH ở người bị tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ được tiến hành trên 368 người bị tiền đái tháo đường từ 40-64 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Kết quả cho thấy tỉ lệ mắc HCCH trên người bị tiền đái tháo đường là 46,7% (41,5% ở nam và 49, 8% ở nữ). Trong số người mắc HCCH, tỉ lệ mắc với 3 thành tố là cao nhất (74,9%), tiếp đến với 4 thành tố (21,6%) và với 5 thành tố (3,5%). Sau khi hiệu chỉnh theo các biến trong phân tích đa biến thì nguy cơ mắc HCCH tăng ở giới nữ so với nam giới (OR=1,73; P=0,041), vùng thành thị so với vùng nông thôn (OR=2,05; P=0,0048), nhóm tuổi 50-59 so với nhóm tuổi 45-49 (OR=2,18; P=0,003), thừa cân-béo phì so với bình thường (OR=3,14; P7giờ so với ngủ tối ≤7 giờ (OR=1,96; P=0,022). Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, yếu tố nguy cơ, người trung niên, tiền đái tháo đường. 1. Mở đầu mắc hội chứng chuyển hóa [1]. Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra của Lê Thị Hợp và cộng sự năm 2008 trên 8 vùng sinh thái trong toàn quốc cho thấy tỉ lệ mắc HCCH là 13,1% và tỉ lệ này tăng dần theo độ tuổi [2]. Cơ chế của HCCH vẫn là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu nhưng cả tình trạng kháng insulin và béo phì trung tâm vẫn được xem là những yếu tố đáng kể. Tình trạng này chủ yếu xảy ra trong các bệnh nhân đái tháo đường, béo phì và ngay cả ở những người mắc tiền đái tháo đường đã xảy ra tình trạng kháng insulin và thay đổi lipid máu (tăng triglyceride và giảm cholesterol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    329    2    15-07-2024
5    79    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.