Ảnh hưởng của các thành phần trong hệ xúc tác Wonfram đến phản ứng Epoxy hoá dầu đậu nành

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần trong hệ xúc tác trên cơ sở muối Na2WO4 đến quá trình epoxy hóa dầu đậu nành. Epoxy có nguồn gốc từ dầu mỏ với các tính chất ưu việt của mình đã và đang được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng nhưng nhược điểm lớn nhất là phế thải của chúng lại không thể tự phân hủy trong môi trường. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 1 (2017) 81-87 Ảnh hưởng của các thành phần trong hệ xúc tác Wonfram đến phản ứng Epoxy hoá dầu đậu nành Nguyễn Thị Thủy*, Vũ Minh Đức, Phan Ngọc Quý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 27 tháng 07 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 13 tháng 10 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 23 tháng 3 năm 2017 Tóm tắt: Bên cạnh muối wonfram, xúc tác trên cơ sở kim loại còn có các thành phần đồng xúc tác như axit vô cơ, tác nhân chuyển pha. Trong đó, tác nhân chuyển pha tạo điều kiện cho sự di chuyển của xúc tác từ pha này tới pha khác nơi diễn ra phản ứng. Axit thúc đẩy sự hình thành phức giữa kim loại và hydro peroxit. Phụ thuộc vào độ pH của môi trường, phức hình thành có thể là PW-4, PW-3 hoặc PW-2. Ảnh hưởng của hàm lượng muối wonfram cũng như tác nhân chuyển pha đến quá trình epoxy hóa được nghiên cứu bằng việc xác định hàm lượng oxy-oxiran và chỉ số iôt của sản phẩm. Hàm lượng axit cũng được nghiên cứu thông qua ảnh hưởng của pH môi trường phản ứng tới quá trình epoxy hóa. Kết quả chỉ ra rằng, khi tỉ lệ mol giữa liên kết đôi của dầu với muối wonfram, muối amoni và axit phôtphoric là 1/0,15/0,00413/0,045 thì phản ứng có hiệu suất epoxy hóa cao nhất đạt 87,66% với độ chuyển hóa nối đôi đạt 91% và độ chọn lọc xúc tác đạt 0,96 và sản phẩm epoxy hóa khi đó có hàm lượng oxy-oxiran đạt 6,68%. Từ khóa: Xúc tác kim loại, epoxy hóa dầu thực vật, dầu đậu nành, wonfram. 1. Mở đầu Ở Việt Nam epoxy hóa dầu thực vật cũng đã được nghiên cứu bằng phương pháp truyền thống từ rất lâu nhưng epoxy hóa bằng xúc tác trên cơ sở kim loại wonfram mới được Trung tâm Polyme Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu nghiên cứu vào năm 2015. Công trình nghiên cứu [2] đã giới thiệu kết quả nghiên cứu bước đầu về phản ứng epoxy hóa dầu đậu nành sử dụng xúc tác trên cơ sở muối Na2WO4 và đã cho thấy những ưu điểm của hệ xúc tác này như thời gian phản ứng rút ngắn, giảm thiểu các phản ứng phụ, hiệu suất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    26    1    09-06-2023
22    34    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.