Điều tra nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ của sinh viên trường Đại học Vinh

Bài viết đã phân tích đặc điểm sinh viên ngoại trú, nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ cũng như khả năng đáp ứng phòng trọ của các khu vực xung quanh trường, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng và thuận tiện. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 1 (2017) 116-123 Điều tra nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ của sinh viên trường Đại học Vinh (Nghiên cứu mẫu điều tra từ sinh viên ngành Sư phạm Địa lí) Lương Thị Thành Vinh*, Nguyễn Thanh Phong Khoa Địa lí - Quản lí Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam Nhận ngày 06 tháng 6 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 21 tháng 6 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 24 tháng 3 năm 2017 Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát điều tra sinh viên của Trường Đại học Vinh, bài báo đã phân tích đặc điểm sinh viên ngoại trú, nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ cũng như khả năng đáp ứng phòng trọ của các khu vực xung quanh trường, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Từ khóa: Sinh viên, Phòng trọ, Đại học Vinh. 1. Đặt vấn đề đi tìm nên mất nhiều thời gian và không có nhiều lựa chọn. Trường Đại học Vinh đang có những bước tiến quan trọng để khẳng định vị trí một trong 16 trường đại học trọng điểm quốc gia. Với tổng số khoảng học viên, và sinh viên (trong đó sinh viên chính quy khoảng người), trung bình hàng năm trường tuyển sinh thêm 5000 sinh viên chính quy. Do kí túc xá có sức chứa nhỏ chỉ đáp ứng được 0,01% nhu cầu, nên đa phần sinh viên ở ngoại trú, vì thế nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của sinh viên rất lớn. Tuy nhiên, đối với phần lớn sinh viên, đặc biệt là sinh viên mới vào trường đến từ nhiều địa phương khác nhau, chưa quen với địa bàn thành phố Vinh việc tìm kiếm phòng trọ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác thông tin về phòng trọ tương đối manh mún, sinh viên tìm phòng trọ chủ yếu qua giới thiệu của người quen hoặc tự Chính vì vậy, việc nghiên cứu khảo sát đặc điểm, nhu cầu phòng trọ và khả năng đáp ứng phòng trọ cho sinh viên Trường Đại học Vinh có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ sở để nhà trường quản lý sinh viên ngoại trú, và hỗ trợ sinh viên tìm phòng trọ một cách nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả. 2. Cơ sở tài liệu và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.