Chế tạo vật liệu axit rắn TiO2 sunfat hóa làm xúc tác cho phản ứng este hóa để tổng hợp 2-ethylhexyl methoxycinnamate

Trong bài viết này, nhóm tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 sunfat hóa (S-TiO2) làm xúc tác dị thể cho phản ứng tổng hợp 2-ethylhexyl-4- methoxycinnamate. . | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 19-23 Chế tạo vật liệu axit rắn TiO2 sunfat hóa làm xúc tác cho phản ứng este hóa để tổng hợp 2-ethylhexyl methoxycinnamate Nguyễn Thị Minh Thư*, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Ba Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Vật liệu TiO2 sunfat hóa được tổng hợp từ nguồn titanclorua và axit sunfuric bằng quy trình gián tiếp. Xúc tác được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý IR và EDX. Tính chất xúc tác được đánh giá qua phản ứng este hóa giữa axit 4-methoxycinnamic và 2-ethylhexanol để tổng hợp 2-ethylhexyl -4-methoxycinnamate. Độ chuyển hóa (tính theo axit 4-methoxycinnamic) đạt được là 90% sau 3 giờ phản ứng, độ chọn lọc sản phẩm 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate đạt 98,3%. Từ khóa: TiO2 sunfat hóa, 2-ethylhexyl -4-methoxycinnamate, ung thư da, hấp thụ tia UV. 1. Mở đầu* thành sẹo, vì vậy, 2-ethylhexyl-4methoxycinnamate còn được sử dụng để hỗ trợ chữa trị ung thư da [2-4]. 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate là một este được tổng hợp từ quá trình este hóa. Quá trình này thường sử dụng xúc tác axit đặc như H2SO4 [4]. Trong khi đó, TiO2 được biết đến như là một oxit kim loại chuyển tiếp có tính oxi hóa, quang hóa. Trong những công bố gần đây cho thấy TiO2 còn có vai trò như một axit Lewis, đặc biệt khi TiO2 được sunfat hóa, sẽ trở thành một siêu axit rắn có độ axit cao hơn H2SO4 98% [5]. Trong bài báo này, nhóm tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 sunfat hóa (S-TiO2) làm xúc tác dị thể cho phản ứng tổng hợp 2-ethylhexyl-4methoxycinnamate. Hiện nay, môi trường khí đã và đang bị ô nhiễm bởi các khí thải độc hại nên dẫn đến sự biến đổi khí hậu, tầng ozon ngày càng mỏng đi làm khả năng ngăn bớt các tia cực tím kém đi, tia cực tím (tia UV) chiếu xuống với cường độ mạnh hơn, gây nên các bệnh về da trong đó có ung thư da

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.