Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí

Bài viết nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của quá trình phân hủy bùn thải đô thị (bùn thải sông Kim Ngưu, Hồ Gươm plaza) kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí. Nghiên cứu cho thấy với mẫu bùn thải kết hợp rác hữu cơ theo tỷ lệ 2:1 cho hiệu suất loại bỏ tổng chất rắn và tổng chất rắn bay hơi cao nhất lần lượt là 12,47% và 20,03%. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 30-34 Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí Đỗ Quang Trung1,*, Bùi Duy Cam1, Nguyễn Thị Nhâm1, Nguyễn Quang Minh1,2 1 Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam 2 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng Nhận ngày 20 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 09 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của quá trình phân hủy bùn thải đô thị (bùn thải sông Kim Ngưu, Hồ Gươm plaza) kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí. Nghiên cứu cho thấy với mẫu bùn thải kết hợp rác hữu cơ theo tỷ lệ 2:1 cho hiệu suất loại bỏ tổng chất rắn và tổng chất rắn bay hơi cao nhất lần lượt là 12,47% và 20,03%. Tổng hàm lượng photpho, tổng nito cũng giảm đáng kể tương ứng là 69,4% và 56,1%. Với chỉ tiêu COD, nghiên cứu cho thấy hiệu suất loại bỏ COD bùn thải – rác hữu cơ cao nhất là 66,67%. Các chỉ tiêu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo. Từ khóa: Bùn thải, bùn thải đô thị, yếm khí, xử lý bùn thải. khoảng 494 - 522 mg/L PO43-, chứa thành phần các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho khá cao trong khoảng 192 - 212 mg/L [1]. Trên thế giới, lượng khí sinh học thu được trong xử lý bùn thải bằng phương pháp lên men yếm khí đã vượt 200 tỷ m3 khí mỗi năm [2]. Phương pháp phân hủy yếm khí ổn định bùn thải đô thị đã và đang trở thành một phương án tối ưu trong hệ thống quản lý chất thải đô thị [3, 4]. Từ thực trạng trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sự thay đổi thành phần bùn thải đô thị trước và sau phân hủy yếm khí, nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường một cách bền vững. 1. Mở đầu* Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong năm 2012 lượng bùn thải đô thị thu gom trên toàn thành phố đạt tấn trong đó chỉ có tấn phát sinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    41    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.