Nghiên cứu tạo màng bạc nano diệt khuẩn lên bề mặt thủy tinh, sứ

Nội dung của bài viết này là nghiên cứu tạo màng bạc nano lên bề mặt kính, sứ và thử nghiệm khả năng diệt khuẩn của các màng tạo thành. Khả năng diệt khuẩn của bề mặt sứ có AgPNs đạt đến 90% còn thủy tinh đến 98% và ổn định trong thời gian nhiều tháng. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 53-57 Nghiên cứu tạo màng bạc nano diệt khuẩn lên bề mặt thủy tinh, sứ Nguyễn Đức Hùng*, Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Dung Viện Công nghệ Môi trường, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Bạc nano (AgPNs) có khả năng diệt khuẩn tốt, đặc biệt có hiệu quả đối với các chủng khuẩn tả sẽ tạo được môi trường sạch, giảm thiểu khả năng lây lan các bệnh từ bề mặt vật liệu kính, sứ. Bằng kỹ thuật in lưới lên bề mặt sứ với tỷ lệ bạc nano, dầu và men nhẹ lửa tương ứng là: 2 mL/ 1 mL/ 0,5 g cũng như lên bề mặt kính với tỷ lệ bạc nano, dầu là: 1 mL/ 1 mL có thể đưa được Ag lên bề mặt sứ là: 0,73% khối lượng và lên bề mặt thủy tinh là: 2,07% khối lượng sau khi nung 30 phút tại các nhiệt độ: 550 oC cho sứ và 650 oC cho thủy tinh. Khả năng diệt khuẩn của bề mặt sứ có AgPNs đạt đến 90% còn thủy tinh đến 98% và ổn định trong thời gian nhiều tháng. Từ khóa: AgPNs-bạc nano, kính phủ bạc nano, sứ phủ bạc nano, lớp phủ diệt khuẩn. 1. Mở đầu* khí như bằng bình xịt, màng lọc hoặc khẩu trang mang AgPNs [4, 5], lọc nước sinh hoạt bằng vật liệu xốp mang AgPNs [6, 7]. Khi tạo được màng AgPNs lên bề mặt sứ, thủy tinh sẽ làm tăng khả năng chống nhiễm khuẩn, tạo được môi trường sạch và tăng khả năng phòng chống bệnh đặc biệt các bệnh dễ gây dịch như tả, cúm, Nghiên cứu tạo màng bạc nano lên bề mặt kính, sứ và thử nghiệm khả năng diệt khuẩn của các màng tạo thành là nội dung của bài báo này. Các vật liệu thủy tinh, gốm, sứ được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng và trong cuộc sống hàng ngày. Bề mặt thủy tinh, gốm, sứ là những vật liệu thường sử dụng để tạo ra các sản phẩm như: sứ vệ sinh, cốc, chén, bát cũng như xây dựng các công trình nhà vệ sinh, bếp, bể bơi nơi công cộng như: sân bay, bệnh viện, nhà trẻ, trường học Bề mặt các sản phẩm và thiết bị này thường xuyên tiếp xúc với môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    40    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.