Tổng hợp nano ZnO sử dụng làm điện cực âm trong nguồn điện bạc - kẽm

Trong bài viết này, tổng hợp thành công nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt. Các tính chất hóa lý của nano ZnO được nghiên cứu bằng các phương pháp phân tích phổ Rơnghen (XRD), kính hiển vi trường điện tử (FESEM), phân tích phổ phân tán năng lượng tia X (EDS) và nghiên cứu khả năng phóng điện trong hệ pin Zn/Ag2O. Với điện cực nano ZnO, giúp cải thiện hiệu suất cũng như số chu kỳ phóng nạp cho hệ pin bạc-kẽm. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 72-76 Tổng hợp nano ZnO sử dụng làm điện cực âm trong nguồn điện bạc - kẽm Nguyễn Văn Tú1,2,*, Nguyễn Bá Cường3 1 2 Viện Hoá học-Vật liệu, Viện Khoa học, Công nghệ Quân sự Viện Khoa học Vật liệu, Đại học Công nghệ Vũ Hán, Vũ Hán, Trung Quốc 3 Khoa Hóa lý, Học viện Kỹ thuật Lê Quý Đôn Nhận ngày 20 tháng 6 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 24 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Trong bài báo này, tổng hợp thành công nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt. Các tính chất hóa lý của nano ZnO được nghiên cứu bằng các phương pháp phân tích phổ Rơnghen (XRD), kính hiển vi trường điện tử (FESEM), phân tích phổ phân tán năng lượng tia X (EDS) và nghiên cứu khả năng phóng điện trong hệ pin Zn/Ag2O. Với điện cực nano ZnO, giúp cải thiện hiệu suất cũng như số chu kỳ phóng nạp cho hệ pin bạc-kẽm. Đối với điều kiện công nghệ chế tạo, nano ZnO điện cực có khả năng phóng/nạp tại mật độ dòng cao (0,5 C) và có tiềm năng ứng dụng làm điện cực âm trong pin bạc- kẽm. Từ khóa: Nano ZnO, pin kẽm-bạc, vật liệu anode. 1. Mở đầu* hóa học từ rất lâu, đặc biệt ứng dụng thành công trong quân sự, hàng không, vũ trụ [5]. Trong ắc qui bạc-kẽm thường sử dụng điện cực kẽm dạng xốp là hỗn hợp bột kẽm-kẽm ôxít được ép lên các lưới dẫn điện. Do vậy, thời gian gần đây việc chế tạo và ứng dụng kẽm ôxít có kích thước nano vào lĩnh vực tích trữ năng lượng tập trung thu hút các nhà nghiên cứu điện hóa, chuyên gia nguồn điện hóa học [6-8]. Kẽm oxit là một trong các vật liệu có các ứng dụng khoa học và công nghệ quan trọng nhiều lĩnh vực như quang xúc tác, quang điện, huỳnh quang, cảm biến khí và điện tử [1-2]. Vật liệu có kích thước nano có diện tích bề mặt cao tăng động lực học và mức độ của các phản ứng ôxi hóa khử, do đó dẫn đến công suất và năng lượng riêng cao. Việc giảm kích thước hạt của ZnO làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của nó do diện tích bề mặt tăng và giảm năng lượng lượng tử [3-4]. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.