Ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơ sở polypropylen

Bài viết trình bày về quá trình biến đổi bề mặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chế các lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Môđun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độ bền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trị lớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt giá trị 38,36 Mpa), trong khi độ giãn dài khi đứt giảm mạnh khi chất độn được đưa vào. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 77-82 Ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơ sở polypropylen Nguyễn Việt Dũng*, Ngô Kế Thế, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Thu Trang, Phạm Thị Lánh Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhận ngày 04 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 23 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bề mặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quả cho thấy rằng, quá trình biến đổi bề mặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chế các lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Môđun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độ bền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trị lớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt giá trị 38,36 Mpa), trong khi độ giãn dài khi đứt giảm mạnh khi chất độn được đưa vào. Khoáng talc đã có tác dụng gia tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu nền polypropylen từ 0,28 W/mK lên đến 1,07 W/mK ở hàm lượng 50% chất độn. Từ khóa: Polypropylen, talc, tính chất cơ lý, độ dẫn nhiệt. 1. Tổng quan* polyme là phương pháp thông dụng để cải thiện khả năng dẫn nhiệt của vật liệu. Talc là khoáng chất vô cơ có công thức hóa học . Với cấu trúc hình thái dẹt độc đáo, bột khoáng talc có nhiều lợi thế khi được sử dụng làm chất độn cho các vật liệu polyme, đặc biệt là PP. Từ năm 2010, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì một đề tài cấp nhà nước về khai thác và chế biến khoáng chất talc vùng Thanh Sơn, Phú Thọ. Các nhà khoa học của Việt Nam đã cùng với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    35    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.