Tổng hợp và nghiên cứu tính chất bào mòn trong nước biển của copolyme họ metacrylat

Bài viết nghiên cứu quá trình tổng hợp và tính chất bào mòn của copolyme có khả năng thủy phân chứa metyl metacrylat (MMA) và tert-butyldimetylsilyl metacrylat (tBDMSMA). Copolyme ngẫu nhiên và copolyme khối với khối lượng phân tử được kiểm soát và độ phân bố khối lượng hẹp đã được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp chuyển mạch cộng-tách thuận nghịch (RAFT). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 130-136 Tổng hợp và nghiên cứu tính chất bào mòn trong nước biển của copolyme họ metacrylat Phạm Quang Trung1, Nguyễn Thị Bích Việt2, Lê Văn Dung3, Nguyễn Minh Ngọc1,* 1 Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2 Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 3 Bộ môn Hóa học, Học viện Quân Y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu quá trình tổng hợp và tính chất bào mòn của copolyme có khả năng thủy phân chứa metyl metacrylat (MMA) và tert-butyldimetylsilyl metacrylat (tBDMSMA). Copolyme ngẫu nhiên và copolyme khối với khối lượng phân tử được kiểm soát và độ phân bố khối lượng hẹp đã được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp chuyển mạch cộng-tách thuận nghịch (RAFT). Kết quả thu được cho thấy tốc độ bào mòn lớp phủ của các copolyme này trong nước biển có thể điều chỉnh được dựa trên cấu trúc của copolyme và tỉ lệ mol của đơn vị tBDMSMA trong copolyme. Từ khóa: Trùng hợp chuyển mạch cộng-tách thuận nghịch, copolyme khối, copolyme có khả năng thủy phân. 1. Đặt vấn đề∗ hợp với các monome họ metacrylat; có thể thực hiện phản ứng trong các môi trường khác nhau và cho phép tạo ra polyme với khối lượng phân tử tương đối lớn [2]. So với phương pháp trùng hợp gốc truyền thống, một số phương pháp trùng hợp gốc hiện đại như trùng hợp gốc chuyển nguyên tử (ATRP), trùng hợp gốc sử dụng nitroxit (NMP), trùng hợp chuyển mạch cộng-tách thuận nghịch (RAFT) cho phép kiểm soát khối lượng phân tử và tổng hợp nhiều loại polyme mà trùng hợp gốc truyền thống không cho phép như copolyme khối, copolyme nhánh, copolyme hình sao. [1]. Trong số các phương pháp này, trùng hợp RAFT có ưu điểm là đặc biệt thích Gần đây, các polyme chứa các nhóm chức có khả năng bị thủy phân trong nước biển được nghiên cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.