Điều chế và đặc trưng các hạt nano từ tính phủ (3-aminopropyl) triethoxysilane cho quá trình truyền dẫn thuốc

Trong nghiên cứu này, curcumin kháng ung thư tẩm lên các hạt nano từ tính (Fe3O4) đã được biến tính bằng (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES). Các hạt nano từ này được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR) và kỹ thuật từ kế mẫu rung (VSM). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 143-150 Điều chế và đặc trưng các hạt nano từ tính phủ (3-aminopropyl) triethoxysilane cho quá trình truyền dẫn thuốc Phạm Xuân Núi1,*, Lương Văn Sơn1, Trần Thị Văn Thi2 1 2 Trường Đại học Mỏ Địa chất Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Nhận ngày 08 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 09 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, curcumin kháng ung thư tẩm lên các hạt nano từ tính (Fe3O4) đã được biến tính bằng (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES). Các hạt nano từ này được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR) và kỹ thuật từ kế mẫu rung (VSM). Kích thước tinh thể hạt nano từ Fe3O4 và hạt nano Fe3O4 biến tính bởi APTES (Fe3O4-APTES) tương ứng là 20 và 25 nm. Kết quả SEM cho thấy các hạt thu được có kích thước tương đối đồng đều. Và bằng phép đo từ kế mẫu rung tại nhiệt độ phòng khẳng định các hạt nano từ Fe3O4 có tính siêu thuận từ. Mô hình tẩm thuốc curcumin đã được nghiên cứu bằng phổ UV-Vis. Quá trình hấp phụ thuốc curcumin nhanh chóng đạt được sau 4 h. Các hạt nano từ biến tính này có thể được sử dụng làm chất mang hiệu quả cho quá trình truyền dẫn thuốc đúng mục tiêu trong điều trị ung thư. Từ khóa: Curcumin, các hạt nano từ tính, Fe3O4, APTES, curcumin tẩm lên các hạt nano từ tính. 1. Mở đầu* Trong các loài thuốc điều trị ung thư thì curcumin là một hoạt chất có tác dụng huỷ diệt tế bào ung, chúng là các polyphenol được nối bởi 2 nhóm cacbonyl α, β-chưa bão hòa thểhiện các đặc tính sinh học rất đa dạng như chất kháng oxi hóa [9], kháng viêm [10], kháng khuẩn [11] và hoạt tính kháng ung thư [12]. Nhưng trở ngại chính của curcumin là khả năng hòa tan trong nước kém, không ổn định và chu kỳ nửa phân rả ngắn trong chuyển hóa in-vitro dẫn đến khả năng ứng dụng lâm sàng hạn chế. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, để tăng khả năng hòa tan trong nước và khả năng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
191    263    6    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.