Sự phân bố thủy ngân kim loại trong cột trầm tích tại cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng

Bài viết này xác định sự phân bố kim loại thủy ngân trong trầm tích cột tại vùng cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Hàm lượng thủy ngân tổng số ở các độ sâu khác nhau trong cột trầm tích được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh (CV-AAS). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 192-199 Sự phân bố thủy ngân kim loại trong cột trầm tích tại cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng Trịnh Thị Thủy1,*, Vũ Đức Lợi2, Lê Thị Trinh1, Nguyễn Thị Vân2, Phạm Thị Hồng1 1 2 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 21 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Các mẫu cột trầm tích được lấy tại cửa sông ven biển khu vực sông Hàn, thành phố Đà nẵng. Hàm lượng thủy ngân tổng số ở các độ sâu khác nhau trong cột trầm tích được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh (CV-AAS). Độ tin cậy của phương pháp được đánh giá thông qua độ lặp lại và độ thu hồi. Hàm lượng thủy ngân trong mẫu của các lát cắt cột trầm tích dao động trong khoảng từ 55,93 ng/g đến 296,71 ng/g. (trọng lượng khô). Mức độ ô nhiễm của kim loại thủy ngân trong cột trầm tích được đánh giá dựa vào chỉ số tích lũy địa chất Igeo; tiêu chuẩn chất lượng trầm tích của Việt Nam và một số nước trên thế giới. Từ khóa: Trầm tích cột, cửa sông Hàn, ô nhiễm thủy ngân. 1. Mở đầu* tâm ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Các chỉ tiêu cần được quan tâm khi đánh giá chất lượng trầm tích là các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ khó phân hủy. Trong đánh giá chất lượng trầm tích, việc phân tích các mẫu trầm tích bề mặt chỉ phản ánh sự ô nhiễm ở thời điểm hiện tại, trong khi đó việc xác định hàm lượng các chất ô niễm trong trầm tích cột có thể đánh giá tiến trình tồn lưu, tích lũy các chất ô nhiễm trong trầm tích. Ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu về mức độ ô nhiễm thủy ngân trong trầm tích nói chung và trầm tích cột nói riêng. Nghiên cứu này nhằm xác định sự phân bố kim loại thủy ngân trong trầm tích cột tại vùng cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Sông Hàn là một trong bốn con sông chính của thành phố Đà Nẵng ngoài sông Vu Gia, Cu Đê và Phú Lộc, thuộc hạ lưu của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.