Nghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong lá thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chua

Trong bài viết này, solanesol được phân tách từ lá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sử dụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ 60 oC trong thời gian 2 giờ. | Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 212-219 Nghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong lá thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chua Nguyễn Thị Quỳnh Trang1,*, Nguyễn Thị Phương1, Nguyễn Văn Kỳ1, Phạm Tuấn Bảo Châu3, Mạc Đình Hùng1, Phạm Văn Phong1, Nguyễn Văn Tài2, Nguyễn Thị Thu Trang1,2 1 Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Hà Nội, Việt Nam 2 Khoa Hóa Thực vật, Viện Dược liệu, Hà Nội, Việt Nam 3 Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam Nhận ngày 24 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 23 tháng 8 năm 2016; chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, solanesol được phân tách từ lá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sử dụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ 60 oC trong thời gian 2 giờ. Kết quả phân tích với HPLC cho thấy, hàm lượng solanesol tổng tìm thấy trong thuốc lá đạt cao nhất là 1,840% (tăng 52,0% so với hàm lượng solanesol tự do tương ứng), trong khoai tây là 0,211% (tăng 85,0% so với hàm lượng solanesol tự do tương ứng), và trong cà chua là 0,239% (tăng 74,0% so với hàm lượng solanesol tự do tương ứng). Đã trực tiếp tinh chế solanesol từ cao thô bằng phương pháp kết tinh lại thay vì sắc ký cột với hiệu suất kết tinh 0,46% (độ tinh khiết 86,0%) từ cao lá thuốc lá, từ cao lá khoai tây với hiệu suất 0,105% (độ tinh khiết 80,7%), và từ cao lá cà chua với hiệu suất 0,135% (độ tinh khiết 82,1%). Từ khóa: Solanesol tổng, thuốc lá, khoai tây, cà chua, chiết hồi lưu, xà phòng hóa, kết tinh lại. dòng ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày, ung thư vú. [6-7]. Quan trọng hơn, solanesol là tiền chất để tổng hợp các thuốc dạng ubiquinone như coenzyme Q10, vitamin K2 [8-9]. Nguồn nguyên liệu chứa solanesol nhiều nhất được biết đến cho đến nay là trong lá thuốc lá với hàm lượng 0,3 - [10-11]. Ngoài ra, solanesol còn được tìm thấy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.