Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng gốm cao nhôm làm vật liệu chống va đập, chống đạn

Trong bài viết này, ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độ cứng, độ bền uốn, khối lượng riêng, độ xốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quả phân tích thấy rằng, chế độ sấy quyết định đến tổ chức, các tính chất cơ lý của sản phẩm. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 236-243 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng gốm cao nhôm làm vật liệu chống va đập, chống đạn Ngô Minh Tiến1, Vũ Minh Thành1, Đồng Thị Nhung2, Điền Trung Nghĩa3, Nguyễn Xuân Viết3, Nguyễn Thế Hữu4, Đào Văn Chương5, Lê Văn Thụ5,* 1 Viện Hóa học-Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 3 Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4 Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 5 Viện Kỹ thuật Hoá học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ, Bộ Công an 2 Nhận ngày 07 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 30 tháng 7 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Chế độ sấy đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của gốm cao nhôm ứng dụng trong chế tạo vật liệu chống va đập, chống đạn. Trong bài báo này, ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độ cứng, độ bền uốn, khối lượng riêng, độ xốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quả phân tích thấy rằng, chế độ sấy quyết định đến tổ chức, các tính chất cơ lý của sản phẩm. Chế độ sấy phù hợp: nhiệt độ sấy 110oC, thời gian sấy 24 giờ, tốc độ gia nhiệt 5oC/phút cho gốm cao nhôm có thành phần Al2O3 = 95%, TiO2 = 4%; MgO = 1% sau khi nung đảm bảo các chỉ tiêu cần thiết làm vật liệu chống va đập, chống đạn cấp cao. Từ khóa: Gốm chống đạn, gốm cao nhôm, chế độ sấy gốm. 1. Đặt vấn đề∗ kết,. cho loại gốm cao nhôm này [2]. Tuy nhiên, quá trình sấy ảnh hưởng đến tổ chức, tính chất, chất lượng của gốm cao nhôm làm vật liệu chống va đập, chống đạn thì chưa được quan tâm đề cập đến. Qua thực tế sản xuất cho thấy, chế độ sấy ảnh hưởng nhiều đến tổ chức, tính chất cơ lý của sản phẩm gốm nói chung và gốm cao nhôm nói riêng. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng của gốm cao nhôm, từ đó đưa ra chế độ sấy tối ưu cho gốm oxit nhôm có thành phần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    163    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.