Tổng hợp và nghiên cứu phức chất Pd(II), Pt(II) với phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen

Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu sự tạo phức của phối tử amin hai càng chứa nhân antraxen với Pd(II) và Pt(II) và cấu trúc của phức chất thu được bằng các phương pháp phổ. . | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 269-273 Tổng hợp và nghiên cứu phức chất Pd(II), Pt(II) với phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen Nguyễn Minh Hải*, Phạm Thị Yến Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen, BAAE2, phản ứng với các tiền chất kim loại tương ứng như [PdCl2(CH3CN)2], [PtCl2(DMSO)2] tạo ra sản phẩm màu vàng. Các kết quả phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton cho thấy sự tạo thành phức chất của kim loại với phối tử amin hai càng thông qua vòng chelat năm cạnh với tương tác spin-spin phức tạp. Từ khoá: Antraxen, phối tử amin hai càng, phức chất Pd(II), phức chất Pt(II). 1. Mở đầu∗∗ Các hóa chất có độ tinh khiết phân tích. Phổ hồng ngoại được đo trên máy Impact 410Nicolet (Mỹ) theo phương pháp ép viên KBr. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR được ghi trên máy Bruker Avance 500 MHz trong dung môi CDCl3. Phổ khối lượng được ghi trên máy LC-MSD-Trap-SI, với dung môi là metanol Các phương pháp trên được đo tại Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Antraxen, một hợp chất đa vòng thơm điển hình đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên hóa học phức chất của antraxen và các hợp chất đa vòng thơm chưa thực sự được quan tâm [1]. Bên cạnh đó, phức chất của phối tử imin và amin đã được sử dụng trong các công trình về xúc tác đồng thể [2]. Do vậy kết hợp hợp phần đa vòng thơm vào bộ khung phối trí của hợp phần amin sẽ tạo ra các phối tử mới có tương tác đặc biệt với kim loại và có thể dẫn đến những tính chất mới về quang lí hoặc xúc tác. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự tạo phức của phối tử amin hai càng chứa nhân antraxen với Pd(II) và Pt(II) và cấu trúc của phức chất thu được bằng các phương pháp phổ. . Tổng hợp Phối tử BAAE2 và các tiền chất kim loại [PdCl2(CH3CN)2], [PtCl2(DMSO)2] được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    36    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.