Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất Ni(II) phenylen-1,2-điamin benzamiđin

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phản ứng trên khuôn để tổng hợp trực tiếp phức chất benzamiđin bốn càng của Ni(II) (không qua bước tổng hợp phối tử tự do) từ các chất đầu là benzimiđoyl clorua, phenylenđiamin và Ni2+. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 274-278 Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất Ni(II) phenylen-1,2-điamin benzamiđin Nguyễn Thị Bảo Yến1, Nguyễn Minh Hải2, Nguyễn Hùng Huy2,* 1 2 Khoa Hóa học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Phức chất Ni(II) của phối tử benzamiđin bốn càng đối xứng dẫn xuất từ phenylenđiamin (H2L) được tổng hợp trực tiếp từ phản ứng trên khuôn giữa Ni(CH3COO), phenylenđiamin và benzimiđoyl clorua trong dung môi EtOH. Thành phần hóa học và cấu trúc của phức chất được nghiên cứu bằng các phức pháp phổ IR, 1H NMR và nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. Các kết quả cho thấy phức chất thu được có thành phần hóa học là [NiL], có cấu trúc vuông phẳng, trong đó ion Ni(II) liên kết với phối tử hữu cơ qua bộ nguyên tử cho [S2N2]. Từ khoá: Benzamiđin, phối tử bốn càng, phức chất Ni(II), cấu trúc X-ray đơn tinh thể. không mong muốn [9]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phản ứng trên khuôn để tổng hợp trực tiếp phức chất benzamiđin bốn càng của Ni(II) (không qua bước tổng hợp phối tử tự do) từ các chất đầu là benzimiđoyl clorua, phenylenđiamin và Ni2+. 1. Mở đầu∗ Benzamiđin hai càng và ba càng là lớp phối tử thông dụng [1-3]. Phức chất của chúng với hầu hết các ion kim loại chuyển tiếp đã được công bố [4-5]. Tuy nhiên, cho đến nay, có rất ít các công trình nghiên cứu về các phức chất của hệ benzamiđin bốn càng vì việc tổng hợp các phối tử này là khó khăn [6-7]. Phương pháp thông dụng nhất để tạo vòng benzamiđin là cho benzimiđoyl clorua kết hợp với các hợp chất amin [8]. Theo phương pháp này, khi cho hợp chất điamin phản ứng với benzimiđoyl clorua sẽ thu được benzamiđin bốn càng. Tuy nhiên, trong giai đoạn tổng hợp phối tử tự do, bên cạnh phản ứng chính tạo thành phối tử benzamiđin bốn càng, còn có phản ứng phụ xảy ra sự đóng vòng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.