Đánh giá mức độ phơi nhiễm siloxanes từ bụi trong nhà tại một số tỉnh thành phía Bắc,Việt Nam

Trong nghiên cứu này, 5 siloxanes mạch vòng và 7 siloxane mạch hở đã được xác định trong 46 mẫu bụi trong nhà thu được tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam từ tháng ba đến tháng năm năm 2014. Tổng nồng độ siloxanes trong mẫu bụi trong nhà đo được từ đến 1970 ng/g (trung bình: 411). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 285-290 Đánh giá mức độ phơi nhiễm siloxanes từ bụi trong nhà tại một số tỉnh thành phía Bắc,Việt Nam Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Hạnh, Từ Bình Minh, Trần Mạnh Trí* Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 01 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, 5 siloxanes mạch vòng và 7 siloxane mạch hở đã được xác định trong 46 mẫu bụi trong nhà thu được tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam từ tháng ba đến tháng năm năm 2014. Tổng nồng độ siloxanes trong mẫu bụi trong nhà đo được từ đến 1970 ng/g (trung bình: 411). Mẫu bụi thu được từ Hà Nội chứa nồng độ siloxanes cao nhất (TB: 543 ng/g), tiếp theo Hưng Yên (TB: 373 ng/g), Thái Bình (TB: 307 ng/g) và Hà Tĩnh (306 ng/g). Trong số các siloxanes, decamethylcyclopentasiloxane (D5) đo được ở nồng độ cao nhất lên đến 733 ng/g (TB: 67,9). Trong số các vi môi trường, siloxanes tìm thấy trong bụi thu được từ hộ gia đình cao nhất và khoảng từ đến 3350 ng/g (TB: 624). Dựa vào nồng độ siloxanes đo được, mức độ phơi nhiễm của con người thông qua con đường ăn nuốt bụi và hấp thụ qua da đã được ước lượng theo độ tuổi. Liều phơi nhiễm (tổng theo cả hai con đường) đối với trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo, nhi đồng, thiếu niêm và người trưởng thành tương ứng là: 1,561; 1,389; 0,651; 0,367 và 0,296 ng/kg/ngày. Từ khóa: Siloxanes, mẫu bụi, phơi nhiễm, hấp thụ qua da. 1. Mở đầu* các sản phẩm chăm sóc cá nhân và vật dụng gia đình lên đến vài phần trăm [2, 3]. Ngoài ra, siloxanes còn được tìm thấy từ nhiều nguồn khác nhau ngoài môi trường như: trong bùn, nước thải, bùn thải, không khí trong nhà, không khí ngoài trời và bụi trong nhà [3,4]. Một vài nghiên cứu đã báo cáo tác hại của siloxanes, đặc biệt là D4 và D5, đối với sự sinh sản của chuột trong phòng thí nghiệm [5,6,7]. Ngoài ra, D4 còn gây hại tới một số loài sinh vật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.