Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bột thân đay biến tính để loại bỏ kim loại nặng trong nước

Bài viết đã tiến hành biến tính bột thân đay bằng phương pháp đồng trùng hợp ghép acrylonitril với hệ khơi mào oxi hóa khử natribisunphit/amonipesunphat và thực hiện amidoxim hóa sản phảm thu được bằng hydroxylamin hydroclorua trong môi trường kiềm. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 291-298 Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bột thân đay biến tính để loại bỏ kim loại nặng trong nước Phần I. Đặc tính của vật liệu bột thân đay biến tính Lê Văn Trọng1,*, Đỗ Thị Việt Hương2, Phạm Thị Dinh2, Phạm Văn Quang2 1 2 Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công thương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nhận ngày 24 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 23 tháng 8 năm 2016; chấp nhận đăng ngày 1 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Đã tiến hành biến tính bột thân đay bằng phương pháp đồng trùng hợp ghép acrylonitril với hệ khơi mào oxi hóa khử natribisunphit/amonipesunphat và thực hiện amidoxim hóa sản phảm thu được bằng hydroxylamin hydroclorua trong môi trường kiềm. Ảnh hưởng của nồng độ các chất phản ứng, thời gian và nhiệt độ đã được nghiên cứu để xác định điều kiện tối ưu biến tính vật liệu. Đặc tính của vật liệu đã được xác định thông qua các phương pháp kính hiển vi điện tử quét, quang phổ hồng ngoại, thế điện động zeta và khả năng hấp phụ ion Zn2+, Ni2+ và Cu2+. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bột thân đay sau biến tính có bề mặt dày và xốp hơn so với bột thân đay trước khi biến tính; trong phổ hồng ngoại xuất hiện các đỉnh ở vị trí , và 910 cm-1 tương ứng với các liên kết -CN, -C=N và -N-OH trong nhóm chức amidoxim; bề mặt vật liệu có độ âm điện khá lớn. Từ khoá: Bột thân đay, acrylonitril, amidoxim. 1. Tổng quan∗ thì cần phải biến tính các phế thải trước khi sử dụng. Các phương pháp thường được sử dụng để biến tính phế thải là axit hóa, bazơ hóa, oxi hóa, đồng trùng hợp ghép. Trong đó, phương pháp đồng trùng hợp ghép các nhóm hoạt động là phương pháp khắc phục được các nhược điểm của vật liệu tự nhiên và cho hiệu quả hấp thu chất lớn [3]. Bằng cách đồng trùng hợp ghép nối các monome lên xenlulozơ sẽ tạo ra các nhóm chức mới hoạt động trên bề mặt vật liệu tự nhiên. Phương pháp biến tính đồng trùng hợp ghép nhằm tạo ra các nhóm chức hoạt động như cacboxyl,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    26    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.