Vật liệu xúc tác oxy hóa và công nghệ Aluwat xử lý nước ngầm nhiễm phèn

Trong nước ngầm thường chứa các hợp chất của sắt ở dạng hoà tan. Việc loại sắt được thực hiện bởi cơ chế chuyển các ion Fe+2 hoà tan thành các ion Fe+3 kết tủa dưới dạng hydroxyt và keo tụ. Trong thành phần hạt keo mới hình thành có các ion Fe+3 và các ion khác của các muối hoà tan trong nước. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 318-322 Vật liệu xúc tác oxy hóa và công nghệ Aluwat xử lý nước ngầm nhiễm phèn Nguyễn Thạc Sửu*, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Thành, Hoàng Hải Phong, Nguyễn Nghĩa Long Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng tại Tp Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Trong nước ngầm thường chứa các hợp chất của sắt ở dạng hoà tan. Việc loại sắt được thực hiện bởi cơ chế chuyển các ion Fe+2 hoà tan thành các ion Fe+3 kết tủa dưới dạng hydroxyt và keo tụ. Trong thành phần hạt keo mới hình thành có các ion Fe+3 và các ion khác của các muối hoà tan trong nước. Do đó, sau xử lý, ngoài sắt ra, hàm lượng các muối tan khác cũng giảm đi đáng kể. Vật liệu xúc tác và công nghệ Aluwat tạo môi trường, điều kiện thích hợp và thuận lợi cho quá trình xử lý nước ngầm nhiễm phèn với hiệu quả cao. Công nghệ Aluwat đã được thực hiện với công suất từ hàng chục đến hàng ngàn m3/ngày-đêm. Từ khóa: Xử lý nước, Aluwat. 1. Đặt vấn đề∗ 2. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác oxy hóa Aluwat Theo thống kê của ngành địa chất, khoảng 60-70% nguồn nước ngầm trên lãnh thổ Việt Nam có nhiễm phèn. Nước ngầm nhiễm phèn khai thác lên thường có mùi tanh kim loại, giặt áo quần bị ố vàng, khi pha trà bị biến màu, mất hương vị và dễ gây các bệnh về tiêu hóa. Trong nước ngầm nhiễm phèn thường chứa các hợp chất của sắt ở dạng hòa tan có hóa trị II (Fe+2) như sắt bicarbonat, clorua, sulfat hoặc trong thành phần keo mịn, lượng khí CO2 thường cao và độ pH thấp. Vì vậy, vật liệu và công nghệ xử lý nước ngầm chủ yếu là cung cấp oxy để khử khí CO2, nâng độ pH và tham gia vào quá trình oxy hóa Fe+2. Chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác oxy hoá nhiều thành phần, được gọi là vật liệu xúc tác Aluwat. Vật liệu này được tổng hợp từ các nguyên liệu có sẵn trên thị trường Việt Nam. Quá trình tổng hợp được thực hiện trong các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    31    1    10-06-2023
235    25    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.