Đánh giá mức độ và phân vùng ô nhiễm dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trong đất tại xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu, đánh giá dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo tồn lưu trong đất xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sử dụng phương pháp nội suy Kriging để dự báo, nội suy các giá trị chưa biết từ các giá trị đã biết ở các điểm lân cận và xây dựng các bản đồ hiện trạng ô nhiễm, phân vùng ô nhiễm bằng phần mềm Surfer11. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 3 (2016) 169-175 Đánh giá mức độ và phân vùng ô nhiễm dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trong đất tại xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Lê Thị Trinh*, Trịnh Thị Thắm Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, đánh giá dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo tồn lưu trong đất xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sử dụng phương pháp nội suy Kriging để dự báo, nội suy các giá trị chưa biết từ các giá trị đã biết ở các điểm lân cận và xây dựng các bản đồ hiện trạng ô nhiễm, phân vùng ô nhiễm bằng phần mềm Surfer11. Từ kết quả phân tích và bản đồ phân vùng ô nhiễm xác định mức độ ô nhiễm, phân chia các khu vực ô nhiễm chưa cần áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt, khu vực ô nhiễm nhẹ, khu vực ô nhiễm trung bình và khu vực ô nhiễm nặng Từ khoá: Hóa chất bảo vệ thực vật, mức độ tồn lưu, phân vùng ô nhiễm. Theo danh mục được phê duyệt của Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 về việc Phê duyệt Kế hoạch xứ lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật trên cả nước, Nghệ An là địa phương có nhiều điểm ô nhiễm HCBVTV nhất trong cả nước với 188 điểm tồn lưu gây ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và 78 điểm tồn lưu gây ô nhiễm. Các điểm ô nhiễm này phân bố khắp các huyện trên địa bàn tỉnh và nhiều điểm nằm ngay trong khu dân cư, có những hộ gia đình sống trên kho thuốc sâu [2]. Việc đánh giá mức độ, phân vùng ô nhiễm các HCBVTV tại các điểm tồn lưu nằm trong mục viêu của Quyết định số 1946/QĐ-TTg để có cơ sở xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu HCBVTV và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của HCBVTV tôn lưu cho con người, môi trường và cộng đồng. 1. Tổng quan* Hóa chất bảo vệ thực vật nhóm cơ Clo là những chất phân giải rất chậm trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.