Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá bằng phương pháp Agro-infiltration

Trong bài viết này, đoạn gen mã hóa cho protein GP5 đã được nhân dòng vào vector pRTRA để gắn kết với promoter 35S, ELP, his-tag, cmyc-tag tạo cassette 35S-GP5-Histag-Cmyc-100xELP, sau đó cấu trúc được ghép nối vào vector chuyển gen pCB301 và biến nạp vào A. tumefaciens. Cấu trúc này sau đó được sử dụng để chuyển vào lá cây thuốc lá bằng phương pháp agro-infiltration. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 53-61 Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration Hồ Thị Thương1, Nguyễn Thu Giang1, Chu Thị Kim Hoàng2, Phạm Thị Vân1, Phạm Bích Ngọc1, Đinh Duy Kháng1, Chu Hoàng Hà1,* 1 Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam 2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Nhận ngày 07 tháng 01 năm 2015 Chỉnh sửa ngày 14 tháng 01 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 03 tháng 03 năm 2015 Tóm tắt: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở lợn lây lan trên toàn thế giới do virus PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) gây ra. Protein bề mặt GP5 được xem như là mục tiêu hàng đầu dùng để thiết kế vacxin chống lại sự xâm nhiễm của virus PRRS. Trong nghiên cứu này, đoạn gen mã hóa cho protein GP5 đã được nhân dòng vào vector pRTRA để gắn kết với promoter 35S, ELP, his-tag, cmyc-tag tạo cassette 35S-GP5-Histag-Cmyc-100xELP, sau đó cấu trúc được ghép nối vào vector chuyển gen pCB301 và biến nạp vào A. tumefaciens. Cấu trúc này sau đó được sử dụng để chuyển vào lá cây thuốc lá bằng phương pháp agro-infiltration. Kết quả kiểm tra protein tách chiết từ mẫu lá biểu hiện bằng lai miễn dịch sau 5 ngày biến nạp cho thấy có sự biểu hiện tái tổ hợp của kháng nguyên GP5, tuy nhiên có sự sai khác của kích thước kháng nguyên GP5 so với tính toán lý thuyết do có hiện tượng glycosyl hóa xảy ra trong quá trình cải biến sau dịch mã. Phân tích hàm lượng protein GP5 tái tổ hợp bằng phần mềm ImageJ trên màng lai sau khi tinh sạch protein từ 1 kg lá tươi bằng phương pháp sắc ký ion cố định kim loại thu được hàm lượng kháng nguyên GP5 chiếm 3,125 % protein tổng số. Từ khóa: Nicotiana benthamiana, PRRSV, GP5, agro-infiltration, transient expression. 1. Mở đầu∗ Bệnh lây lan vào Việt Nam trên đàn heo giống nhập từ Mỹ về từ năm 1997 sau đó các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.