Nghiên cứu bào chế viên nén Acid Nicotinic giải phóng kéo dài 24 giờ

Bài viết này nghiên cứu nhằm mục tiêu bào chế viên nén niacin giải phóng kéo dài 24 giờ dạng cốt thân nước với tá dược HPMC bằng phương pháp tạo hạt ướt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ giải phóng dược chất từ viên phụ thuộc vào tỷ lệ HPMC trong công thức. Bằng phương pháp tối ưu hoá, đã lựa chọn được công thức bào chế viên niacin giải phóng kéo dài 24 giờ đạt độ hoà tan theo USP 37. Quá trình giải phóng dược chất từ viên nghiên cứu theo cơ chế khuếch tán và tuân theo động học 1. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 1 (2017) 5-11 Nghiên cứu bào chế viên nén Acid Nicotinic giải phóng kéo dài 24 giờ Phạm Thị Minh Huệ1,*, Nguyễn Văn Bạch2, Sonekeo Phommasone3 1 Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam 2 Học Viện Quân Y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 3 Cục Quân y Quân đội Nhân dân Lào Nhận ngày 26 tháng 5 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 08 tháng 9 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 6 năm 2017 Tóm tắt: Niacin (acid nicotinic) là một vitamin rất dễ tan trong nước, được sử dụng để hạ lipid máu. Dang thuốc giải phóng kéo dài chứa niacin được nghiên cứu phát triển nhằm đạt được nồng độ dược chất hằng định trong máu, giảm tác dụng không mong muốn và tăng tuân thủ của người bệnh. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu bào chế viên nén niacin giải phóng kéo dài 24 giờ dạng cốt thân nước với tá dược HPMC bằng phương pháp tạo hạt ướt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ giải phóng dược chất từ viên phụ thuộc vào tỷ lệ HPMC trong công thức. Bằng phương pháp tối ưu hoá, đã lựa chọn được công thức bào chế viên niacin giải phóng kéo dài 24 giờ đạt độ hoà tan theo USP 37. Quá trình giải phóng dược chất từ viên nghiên cứu theo cơ chế khuếch tán và tuân theo động học 1. Từ khóa: Niacin, giải phóng kéo dài, cốt thân nước, HPMC. 1. Đặt vấn đề * của nghiên cứu là thiết kế công thức bào chế viên nén acid nicotinic 500 mg GPKD 24 giờ dạng cốt thân nước đạt độ hòa tan theo tiêu chuẩn USP 37. Niacin (acid nicotinic) là một dược chất được sử dụng để hạ cholesterol máu và điều trị một số bệnh liên quan đến thiếu niacin. Niacin dễ tan trong nước, hấp thu hoàn toàn qua đường tiêu hoá, thời gian bán thải ngắn (khoảng 45 phút) nên khi dùng ở dạng thuốc quy ước thường phải dùng nhiều lần trong ngày, dễ kích ứng đường tiêu hoá và hiệu quả điều trị không cao [2]. Nghiên cứu bào chế dạng thuốc giải phóng kéo dài (GPKD) chứa acid nicotinic đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới [4, 5]. Tuy nhiên tại Việt Nam, các nghiên cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    31    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.