Nghiên cứu nhu cầu đào tạo Cử nhân tâm lý chuyên ngành Tâm lý lâm sàng cho các cơ sở y tế

Bài viết nghiên cứu khó khăn tâm lý và nhu cầu chăm sóc tâm lý của bệnh nhân và người thân tại các bệnh viện làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và sử dụng đội ngũ chuyên gia chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 1 (2017) 103-109 Nghiên cứu nhu cầu đào tạo Cử nhân tâm lý chuyên ngành Tâm lý lâm sàng cho các cơ sở y tế Phạm Trung Kiên1,*, Trần Thu Hương2 1 Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 2 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 4 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 14 tháng 6 năm 2017 Tóm tắt: Nghiên cứu khó khăn tâm lý và nhu cầu chăm sóc tâm lý của bệnh nhân và người thân tại các bệnh viện làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và sử dụng đội ngũ chuyên gia chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân. Kết quả: 32,5% bệnh nhân tại bệnh viện có khó khăn tâm lý; Tỉ lệ bệnh nhân có nhu cầu chia sẻ với nhân viên y tế là 42,0%; Có 41,0% bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc toàn diện; 51,5% người thân của bệnh nhân thấy cần có nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân; Tỉ lệ nhân viên y tế quan tâm đến chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân là 62,7% nhưng kỹ năng chủ yếu là giải thích bệnh và an ủi động viên. Lãnh đạo quản lý các bệnh viện thấy rất cần có đội ngũ chuyên gia được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp để chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân tại bệnh viện, tốt nhất là các Cử nhân Tâm lý học lâm sàng. Từ khóa: Khó khăn tâm lý; Tâm lý bệnh nhân; Tâm lý học lâm sàng. 1. Đặt vấn đề * sóc tâm lý nên kết quả điều trị hạn chế [3]. Năm 2008, TCYTTG triển khai Chương trình trợ giúp các nước tăng cường dịch vụ chăm sóc tâm lý và quản lý những rối loạn tâm lý cho bệnh nhân [4]. Tại Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam có chỉ thị tăng cường công tác chăm sóc toàn diện bệnh nhân tại các bệnh viện, nhưng nội dung chăm sóc tinh thần cho người bệnh cũng chưa được chú trọng [5]. Năm 2011, Bộ Y tế đã xây dựng đề án Phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020[6] để giải quyết vấn đề chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện. Tuy nhiên, đội ngũ này không có đủ kiến thức về y học cũng như thiếu kỹ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.