Phỏng sinh học trong y dược học - Hướng nghiên cứu cần được đẩy mạnh

Bài viết này trình bày về phỏng sinh học trong y dược học. Trong y dược học, các phương pháp phỏng sinh học cũng có giá trị lớn trong việc phát triển thuốc, phát triển các phương pháp trong chẩn đoán, phòng tránh và điều trị bệnh tật. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 1 (2017) 1-4 Phỏng sinh học trong y dược học - Hướng nghiên cứu cần được đẩy mạnh Nguyễn Thanh Hải1,*, Bùi Thanh Tùng1, Phạm Thị Minh Huệ2 1 Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia, Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2 Trường ĐH Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 3 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 19 tháng 4 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 14 tháng 6 năm 2017 Tóm tắt: Phỏng sinh học là một ngành khoa học công nghệ có tính hấp dẫn cao và có tác động lớn tới hầu hết các hoạt động của cuộc sống và sản xuất, từ phát triển sản xuất các thiết bị và đồ dùng dân dụng trên cơ sở các nguyên lý cơ học cổ điển cho đến các lĩnh vực hiện đại như robot, chip điện tử, công nghệ nano . Trong y dược học, các phương pháp phỏng sinh học cũng có giá trị lớn trong việc phát triển thuốc, phát triển các phương pháp trong chẩn đoán, phòng tránh và điều trị bệnh tật. Ứng dụng phỏng sinh học trong y dược học là một hướng nghiên cứu có rất nhiều triển vọng cả về tính ưu việt, tính khả thi và tính bền vững. Việc xem xét và ứng dụng các phương pháp của ngành phỏng sinh học chắc chắn sẽ tạo ra các tiến bộ mới không chỉ với các phương pháp hiện tại mà cả trong việc cải tiến các phương pháp đã có. Trong quá trình phát triển thuốc, việc học tập sinh giới nhằm tìm ra các dược liệu mới và tác dụng mới là một phương pháp có tính khả thi và tính hiệu quả cao. Lời giải của các bài toán lớn của khoa học y dược như giải phóng thuốc đúng nơi, đúng liều và đúng lúc, chắn chắn cũng sẽ tìm thấy một cách thuận lợi hơn, nếu sử dụng các dữ liệu của tự nhiên. Hình thành và đẩy mạnh nghiên cứu phỏng sinh học trong bào chế có thể là một hướng đi mới tạo ra được bướt tiến mới cho khoa học sức khỏe. Từ khóa: Phỏng sinh học, phỏng sinh học bào chế, sinh giới. 1. Giới thiệu * Phương pháp của phỏng sinh học là sao chép một cách có ý thức các hiện tượng, cơ chế của sinh vật, tự nhiên và hệ sinh thái. Như vậy thiên nhiên được xem là .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    57    4    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.