Ứng dụng phương pháp thiết kế và phân tích dữ liệu In silico (ISIDA) trong thiết kế dẫn chất acid hydroxamic mới ức chế HDAC2

Bài viết này nghiên cứu đề xuất khung cấu trúc dẫn chất 4a được với hoạt tính mạnh, có đặc điểm hóa học không quá khó để tổng hợp, là tiền đề cho các nghiên cứu tìm kiếm hợp chất dẫn đường mới trong tương lai. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 2 (2017) 7-13 Ứng dụng phương pháp thiết kế và phân tích dữ liệu In silico (ISIDA) trong thiết kế dẫn chất acid hydroxamic mới ức chế HDAC2 Phạm Thế Hải1, Đào Thị Kim Oanh1, Đoàn Việt Nga2, Bùi Thanh Tùng2, Lê Thị Thu Hường2,* 1 Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2 Nhận ngày 15 tháng 9 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 10 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 12 năm 2017 Tóm tắt: Nghiên cứu thuốc điều trị ung thư mới đang là mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Một trong số các mục tiêu phân tử đáng chú ý là enzym Histon Deacetylase 2 (HDAC2). Hiện nay, khoa học máy tính ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tìm kiếm và phát triển thuốc mới. Trong nghiên cứu này, mô tả mảnh cấu trúc ISIDA được tính toán dựa trên khung cấu trúc acid hydroxamic, nhằm xây dựng mô hình toán học mô tả mối tương quan định lượng giữa cấu trúc và hoạt tính ức chế HDAC2 (QSAR) áp dụng kỹ thuật hồi quy tuyến tính đa biến (MLR) và thuật giải di truyền. Kết quả, chúng tôi đã xây dựng thành công ba mô hình QSAR trên ba tập hợp mảnh cấu trúc, có hệ số xác định R2>0,7. Từ các mô hình này, các mảnh cấu trúc quan trọng được xác định và ứng dụng trong thiết kế các dẫn chất acid hydroxamic mới có hoạt tính ức chế HDAC2. Kết quả của nghiên cứu góp phần định hướng cho quá trình tổng hợp và thử hoạt tính trong tìm kiếm liệu pháp mới điều trị ung thư. Từ khóa: Histon deacetylase 2; mối tương quan định lượng giữa cấu trúc và hoạt tính (QSAR); mô tả phân tử ISIDA; hồi quy tuyến tính đa biến (MLR); Acid hydroxamic. 1. Đặt vấn đề trở thành một mục tiêu phân tử tiềm năng trong tìm kiếm thuốc điều trị ung thư mới [1]. Trong các nhóm chất ức chế HDAC2, các acid hydroxamic là nhóm chất được quan tâm nhiều nhất vì có cấu trúc đơn giản, dễ tổng hợp và có nhóm -NHOH tạo được phức bền với Zn+ ở trung tâm hoạt động của HDAC2, nhờ đó có hoạt tính ức chế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.