Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết Hoàng liên ô rô

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác dụng ức chế AChE của các phân đoạn dịch chiết từ cây Hoàng liên ô rô. Mẫu dược liệu được chiết xuất siêu âm bằng ethanol 96% và chiết phân đoạn lần lượt với n-Hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-Butanol (n-BuOH). | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 2 (2017) 20-26 Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết Hoàng liên ô rô (Mahonia Nepalensis DC., Họ Berberidceae) Bùi Thanh Tùng1,*, Phan Kế Sơn1, Đặng Kim Thu1, Nguyễn Thanh Hải1, Nguyễn Xuân Bách1, Nguyễn Thị Kim Thu2 1 Khoa Y Dược, Đai học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 2 Bệnh viện Da liễu Quốc gia, 15 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng 5 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 14 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 12 năm 2017 Tóm tắt: Acetylcholinesterase (AChE) là một enzym đích quan trọng trong điều trị bệnh Alzheimer. Vai trò chính của AChE là thủy phân acetylcholine và dẫn đến ức chế dẫn truyền xung động thần kinh. Dược liệu là một nguồn tiềm năng chứa các chất có khả năng ức chế enzym AChE. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác dụng ức chế AChE của các phân đoạn dịch chiết từ cây Hoàng liên ô rô. Mẫu dược liệu được chiết xuất siêu âm bằng ethanol 96% và chiết phân đoạn lần lượt với n-Hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-Butanol (n-BuOH). Phương pháp được tiến hành theo phương pháp đo quang của Ellman, có thay đổi cho phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy phân đoạn n-BuOH có hoạt tính ức chế AChE mạnh nhất, tiếp theo là cao tổng EtOH và thấp nhất là phân đoạn EtOAc. Tác dụng ức chế AChE của phân đoạn nBuOH tăng dần theo nồng độ với IC50 là 3,38 ± 0,07 μg/mL. Phân tích động học enzyme cho thấy phân đoạn n-BuOH có kiểu ức chế hỗn hợp với Ki là 3,416 ± 0,05 μg/mL. Nghiên cứu cho thấy Hoàng liên ô rô là một dược liệu tiềm năng có tác dụng ức chế AChE có thể sử dụng với mục đích điều trị bệnh Alzheimer. Từ khóa: Hoàng liên ô rô, Mahonia nepalensis, enzym acetylcholinesterase, ức chế enzym, động học enzym. 1. Đặt vấn đề Alzheimer có liên quan đến sự thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine trong não tới gần 90% bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer là sự suy giảm nồng độ ACh trong vùng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.