Hai hợp chất alcaloid phân lập từ cây Dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) trồng tại tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết này trình bày về phân lập và xác định cấu trúc hóa học của hai hợp chất benzophenanthridin mới được phân lập từ dây đau xương trồng tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. . | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 2 (2017) 56-61 Hai hợp chất alcaloid phân lập từ cây Dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) trồng tại tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Đức Lợi1,*, Nguyễn Thị Mai Trang1, Trương Thị Vân Hoài1, Nguyễn Thúc Thu Hương1, Nguyễn Thành Nam2 1 Khoa Y Dược, Đai học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Khoa Dược, Bệnh viện quân y, 7A, 466 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam 2 Nhận ngày 03 tháng 5 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 24 tháng 7 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 06 tháng 12 năm 2017 Tóm tắt: Cây dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) được trồngở Vĩnh phúc là một trong những cây thuốc phổ biến và có giá trị sử dụng cao trong đời sống. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển dược liệu, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất từ cây dây đau xương thu hái ở Vĩnh Phúc. Câu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định làdecarin (1) và iwamid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phầnbenzophenanthridine của cây dây đau xương trồng ở Việt Nam. Từ khóa: Dây đau xương, Tinospora sinensis, decarin, iwamid. 1. Đặt vấn đề cây Dây đau xương có chứa một số nhóm chất như: chứa steroid, flavonoid, alkaloid, glycoside, một sốhợp chất như: Magnoflorine, berberine, tinosporicide, menispermacide, palmatine, (+) - malabarolide và tinosinen I,tinosposide A và B tinosposide [5-8]. Tuy nhiên, ở nước ta cho đến nay có rất ít nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của dược liệu dây đau xương. Vì vậy, cần có các nghiên cứu về thành phần hóa học, tác dụng sinh học để bổ sung them dữ liệu về loài cây này, giúp sử dụng hiệu quả hơn. Bài báo này trình bày về phân lập và xác định cấu trúc hóa học của hai hợp chất benzophenanthridin mới được phân lập từdây đau xương trồng tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. Cây Dây đau xương (Tinospora .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.