Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 1

Phần 1 ebook "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" gồm các phần chính: Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (thời cổ đại), sự triển khai lý luận về Thần Phật (thời Trung thế). chi tiết nội dung tài liệu. | Lời giới thiệu Lời cảm ơn Mở đầu: Nên nhìn nhận Lịch sử tôn giáo Nhật Bản như thế nào? PHẦN I: Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (Thời cổ đại) - CHƯƠNG 1: Thế giới các vị thần CHƯƠNG 2: Thần và Phật CHƯƠNG 3: Sự phát triển của các hình thức tín ngưỡng phức hợp PHẦN II: Sự triển khai lý luận về Thần Phật (Thời Trung thế) - CHƯƠNG 4: Thế giới Phật giáo Kamakura CHƯƠNG 5: Thần Phật và đời sống tinh thần thời trung thế CHƯƠNG 6: Cuộc tìm kiếm nguyên lý PHẦN III: Thế tục và tôn giáo (Thời Cận thế) - CHƯƠNG 7: Thiên chúa giáo và sự sùng bái đấng cầm quyền CHƯƠNG 8: Tôn giáo trong xu hướng thế tục hóa CHƯƠNG 9: Thần đạo và chủ nghĩa dân tộc PHẦN IV: Cận đại hóa và tôn giáo (Thời Cận đại) - CHƯƠNG 10: Thần đạo quốc gia và các tôn giáo CHƯƠNG 11: Tôn giáo và xã hội CHƯƠNG 12: Tôn giáo Nhật Bản hiện nay Tài liệu tham khảo chính Lời tựa cuối sách Lời giới thiệu Ebook miễn phí tại : Việt Nam và Nhật Bản được coi là hai nước cùng thuộc vùng Đông Bắc Á (hay còn gọi là Đông Á), cùng nằm trong Vùng văn hóa Hán, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Hoa. Về tôn giáo, cả Việt Nam và Nhật Bản đều tiếp thu Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo chủ yếu từ cái nôi là văn minh Trung Hoa. Vì vậy, người ta thường dễ dãi cho rằng, giữa hai nền văn hóa này có nhiều nét tương đồng và có thể lấy văn hóa của nước mình để làm quy chuẩn khi nhìn nhận văn hóa nước kia. Điều này xảy ra cả ở Việt Nam và Nhật Bản, khi mà sự giao lưu văn hóa đa phần mới diễn ra ở bề nổi và vẫn còn ít những công trình nghiên cứu thực sự về xã hội, lịch sử, văn hóa được giới thiệu. Cuốn sách mà quý vị độc giả đang cầm trên tay được dịch từ trước tác của nhà nghiên cứu Sueki Fumihiko, một người có thể nói là chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử tư tưởng, đặc biệt là tư tưởng tôn giáo hiện nay. Ông đã có một thời gian dài giảng dạy tại Đại học Tōkyō, sau đó chuyển sang công tác tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Quốc tế (Nichibunken), nơi tập trung nhiều chuyên gia hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    31    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.