Ebook Ma quỉ trong thế giới ngày nay: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các chương chính: Ma quỷ quấy nhiễu Thánh Gioan Maria Viannây, ma quỷ phá rối ở Lộ Đức (1858-1859), chứng quỷ nhập, Antoine Gay - một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt, những trường hợp quỷ nhập ở thế kỷ 19 và 20, bị quỷ nhập vì bùa ngải. chi tiết nội dung tài liệu. | MA QUỈ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY Ebook miễn phí tại : Nguyên tác: PRÉSENCE DE SATAN DANS LE MONDE MODERNE Một cuốn sách nói chuyện ma quỷ! Nhưng, Có ma, có quỷ thật không? Quỷ ám, quỷ nhập như thế nào? Những chuyện bùa ngải, thư ếm là thực hay hư? Tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ quấy nhiễu, hành hạ con người? Tất cả những thắc mắc trên đây đều được giải đáp, không phải bằng lý lẽ, nhưng bằng những câu truyện ly kì, kinh dị và khủng khiếp mà Đức Cha Cristiani sẽ thuật lại trong tác phẩm này. Đây là một cuốn sách đã được tiếp đón nồng nhiệt sau những tháng ngày đằng đẵng trông mong. Một cuốn sách gây ấn tượng mạnh, hấp dẫn lạ thường, đồng thời sinh nhiều lợi ích cho bất cứ độc giả nào đã một lần đọc qua. Mục Lục Dẫn nhập Chương I : Ma quỷ quấy nhiễu Thánh Gioan Maria Viannây Chương II : Ma quỷ phá rối ở Lộ Đức (1858-1859) Chương III : Chứng quỷ nhập Chương IV : Antoine Gay - một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt Chương V : Những trường hợp quỷ nhập ở thế kỷ 19 và 20 Chương VI : Bị quỷ nhập vì bùa ngải Chương VII : Một vụ thư ếm vào giữa thế kỷ XX Chương VIII : Những cảnh trừ quỷ Chương IX : Sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay Chương X : Chủ nghĩa Satan và những trò chơi của Satan Chương XI : Một vài trạng sư của Lucifer Chương XII : Tâm lý của Satan DẪN NHẬP Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Giêsu chịu cám dỗ Những thí dụ Tại sao lại quá nhiều trường hợp bị quỷ nhập? Thời Thượng cổ Một khúc quanh nguy hiểm Những tưởng tượng thiếu lành mạnh Những con số kinh hoàng Luther và ma quỷ Ảnh hưởng của Luther CHƯƠNG I: Ma quỷ quấy nhiễu thánh Gioan Maria Viannây Những đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ Cám dỗ ghê gớm Những trò chơi của Satan Một nhân chứng tường thuật Những nhân chứng khác Quỷ Cào Sắt Một thí dụ dễ nhớ Những biểu hiện khác của ma quỷ Con Rắn Những lần ma quỷ hiện ra Lời chứng Một xác nhận khác Lời chứng của y sĩ Cám dỗ lớn nhất Cha sở Ars và trò chiêu hồn Tổng kết và so sánh CHƯƠNG II: Ma quỷ phá rối ở Lộ Đức Một thành phố nhỏ trở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    81    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.