Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 2: Java căn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình Java cơ bản, hằng, biến, kiểu dữ liệu toán tử, các cấu trúc điều khiển trong Java, một số ví dụ về mảng và chuỗi. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 2 JAVA CƠ BẢN GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG PHẦN 1 GV: Võ Tấn Dũng CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH JAVA CƠ BẢN KIẾN TRÚC CỦA JAVA • Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) Java API Mã nguồn Java Platform Java VM GV: Võ Tấn Dũng Hardware-Platform KIẾN TRÚC CỦA JAVA • • • • • • • • • • GV: Võ Tấn Dũng • Thư viện lớp Java: bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn. • Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng. • Các gói chuẩn của Java: CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN • Các bước phát triển một chương trình bằng Java: java Hello 01001011 public class Hello { public static Thông dịch } ----------------------- Biên dịch ------------------ javac (bytecode) GV: Võ Tấn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    39    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.