Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 6: lập trình sự kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ví dụ mở đầu, mô hình xử lý sự kiện, các component nâng cao, xử lý sự kiện chuột, xử lý sự kiện bàn phím. . | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 6 LẬP TRÌNH SỰ KIỆN GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY Các ví dụ mở đầu Mô hình xử lý sự kiện Các component nâng cao Xử lý sự kiện chuột Xử lý sự kiện bàn phím 2 GV: Võ Tấn Dũng • • • • • PHẦN 1 GV: Võ Tấn Dũng CÁC VÍ DỤ MỞ ĐẦU VÍ DỤ 1 4 GV: Võ Tấn Dũng Xây dựng một chương trình như sau: • Khi nhấn vào button Red hoặc button Green hoặc button Blue thì nền của cửa sổ chương trình thay đổi màu tương ứng, đồng thời label bên dưới các button cũng có câu thông báo màu tương ứng. VÍ DỤ 1 (file ) MyFirstAwt() { ("My First Awt"); //super("My First Awt"); (new FlowLayout()); (button1); (button2); (button3); status = new Label(); ("Press any button, please!"); (status); //xem tiếp ở slide tiếp theo 5 GV: Võ Tấn Dũng import .*; import .*; public class MyFirstAwt extends Frame { Label status; Button button1 = new Button("Red"); Button button2 = new Button("Green"); Button button3 = new .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.