Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 7 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 7: Xử lý ngoại lệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ,. . | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 7 XỬ LÝ NGOẠI LỆ GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG GV: Võ Tấn Dũng (EXCEPTION) NỘI DUNG TRÌNH BÀY • • • • • • • Xử lý lỗi và ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập 2 XỬ LÝ LỖI VÀ NGOẠI LỆ • Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. • Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách ErrorStruct error = new ErrorStruct(); TableEntry entry = lookup(“Marianna”, employee, error); if (entry == null) { return error; } 3 XỬ LÝ LỖI VÀ NGOẠI LỆ Mã lệnh và mã xử lý lỗi nằm xen kẽ khiến lập trình viên khó theo dõi được thuật toán chính của chương trình. Khi một lỗi xảy ra tại hàm A, tất cả các lời gọi hàm lồng nhau đến A đều phải xử lý lỗi mà A trả về. 4 XỬ LÝ LỖI VÀ NGOẠI LỆ • Trong Java, việc xử lý lỗi có thể được cài đặt trong một nhánh độc lập với nhánh chính của chương trình. • Lỗi được coi như những trường hợp ngoại lệ (exceptional conditions). Chúng được bắt/ném (catch and throw) khi có lỗi xảy ra. => Một trường hợp lỗi sẽ chỉ được xử lý tại nơi cần xử lý. => Mã chính của chương trình sáng sủa, đúng với thiết kế thuật .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.