Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 8 - Võ Tấn Dũng

Phần này sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về luồng (streams) và files: Thư viện các lớp về luồng trong java - luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập Console dùng luồng byte, luồng ký tự; xuất nhập files dùng luồng ký tự và luồng byte, vấn đề xử lý files truy cập ngẫu nhiên dùng lớp RandomAccessFile; xử lý file và thư mục dùng lớp File. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 8 LUỒNG (STREAMS) GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG 1 NỘI DUNG 2 GV: Võ Tấn Dũng Phần này sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về luồng (streams) và files: • Thư viện các lớp về luồng trong java: luồng byte, luồng ký tự. • Xuất nhập Console dùng luồng byte, luồng ký tự. • Xuất nhập files dùng luồng ký tự và luồng byte. • Vấn đề xử lý files truy cập ngẫu nhiên dùng lớp RandomAccessFile. • Xử lý file và thư mục dùng lớp File. PHẦN 1 3 GV: Võ Tấn Dũng KHÁI NIỆM LUỒNG KHÁI NIỆM LUỒNG (STREAMS) Luồng (stream) là một sự biểu diễn trừu tượng việc xuất nhập dữ liệu được kết nối với một số thiết bị vào hay ra 4 GV: Võ Tấn Dũng • KHÁI NIỆM LUỒNG (STREAMS) • Java hiện thực luồng bằng tập hợp các lớp phân cấp trong gói . Lớp trừu tượng trên cùng Lớp trừu tượng trên cùng Dòng nhập byte vật lý Xử lý từng byte một Dòng xuất byte vật lý Xử lý từng byte một Dòng nhập ký tự Xử lý theo đơn vị 2 byte Dòng xuất ký tự Xử lý theo đơn vị 2 byte Lớp trừu tượng trên cùng Lớp trừu tượng trên cùng 5 GV: Võ Tấn Dũng Biến / Đối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    117    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.