Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 9 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 9: Kết nối cơ sở dữ liệu" trình bày các nội dung: Các trình điều khiển JDBC, cơ chế hoạt động với JDBC, cầu nối JDBC - OBDC, tạo nguồn dữ liệu OBDC, trình điều khiển thuần túy java, các bước lập trình truy xuất CSDL,. . | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 9 KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG 1 CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Hiện nay có rất nhiều Hệ quản trị CSDL (DBMS) khác nhau như SQL Sever, MySQL, Oracle, MS Access, FoxPro, • Để truy cập các DBMS khác nhau từ chương trình viết bằng Java thì ta cần có các JDBC driver tương ứng. • Hãng Sun đã đưa ra 4 loại JDBC driver. • Tham khảo tại: 2 GV: Võ Tấn Dũng CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC 3 GV: Võ Tấn Dũng • Tương tác căn bản nhất của JDBC được liệt kê sau đây: - Mở một kết nối đến CSDL (Open connection). - Thực thi các câu lệnh SQL (Execute SQL). - Xử lý dữ liệu (Process result). - Đóng kết nối (Close conection). CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN JDBC • Kiến trúc của JDBC gồm hai tầng: tầng đầu tiên là JDBC API, có nhiệm vụ chuyển các câu lệnh SQL cho bộ quản lý trình điều khiển JDBC; tầng thứ hai là các JDBC Driver API, thực hiện nhiệm vụ liên hệ với trình điều khiển của hệ quản trị CSDL cụ thể như SQL-Server, MS-Access, MySQL, IBM-DB2, Oracle, 4 GV: Võ Tấn Dũng • Sử dụng JDBC API, chương trình ứng dụng có thể thiết lập kết nối đến hệ quản trị CSDL, giao tiếp với CSDL, thực thi các câu lệnh thao tác, truy vấn dữ liệu và nhận kết quả trả về. 5 GV: Võ Tấn Dũng CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.