Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 10 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 10: Multi-threading" trình bày các nội dung: Đa nhiệm và đa tuyến, tạo lập và sử dụng tuyến, đạo lập và sử dụng tuyến, tuyến ma, nhóm tuyến. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 10 MULTI-THREADING GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG NỘI DUNG • Đa nhiệm và đa tuyến • Tạo lập và sử dụng tuyến – Lớp Thread – Giao tiếp Runnable • Đồng bộ hoá các tuyến • Tuyến ma 2 GV: Võ Tấn Dũng • Nhóm tuyến Đa nhiệm (multitasking) • Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. 3 GV: Võ Tấn Dũng • Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ. Đa nhiệm (multitasking) • Hai kỹ thuật đa nhiệm cơ bản: – Đa tiến trình (Process-based multitasking): Nhiều chương trình chạy đồng thời. Mỗi chương trình có một vùng dữ liệu độc lập. 4 GV: Võ Tấn Dũng – Đa tuyến (Thread-based multitasking): Một chương trình có nhiều tuyến cùng chạy đồng thời. Các tuyến dùng chung vùng dữ liệu của chương trình. Tuyến và đa tuyến • Tuyến là mạch thi hành độc lập của một tác vụ trong chương trình. 5 GV: Võ Tấn Dũng • Một chương trình có nhiều tuyến thực hiện cùng lúc gọi là đa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    308    1    10-06-2023
144    28    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.