Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 11 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 11: Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần GUI Swing, JLabel, các JTextField, JButton, cây thừa kế các JButton, JCheckBox và JRadioButton, xử lý sự kiện chuột,. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 11 SWING GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG 1 (Bài giảng này lấy từ slide của GV Nguyễn Đức Hiển) Các thành phần GUI Swing • Gói .* • Các thành phần bắt nguồn từ AWT (gói .*) • Chứa đựng cảm quan (look and feel) • Sự thể hiện và cách người sử dụng tương tác với chương trình • Những thành phần nhẹ (lightweight) • Được viết hoàn toàn bằng Java 2 Các thành phần GUI Swing • Các thành phần • Chứa phương thức paint() để vẽ thành phần trên màn hình • Các bộ chứa • Tập hợp các thành phần liên quan • Chứa phương thức add() để thêm các thành phần • Lớp JComponent • Cảm quan khả kiến (Pluggable) • Phím tắt (tính dễ nhớ) • Khả năng xử lý sự kiện chung 3 Các thành phần GUI Swing • Các siêu lớp của nhiều thành phần Swing 4 Các thành phần GUI cơ bản • JLabel: Hiển thị văn bản hay những biểu tượng. • JTextField: Trường nhập dữ liệu từ bàn phím, cũng có thể hiển thị thông tin. • JButton: Nút nhấn dùng kích họat một sự kiện khi nhấp chuột. • JCheckBox: Hộp kiểm tra cho phép được lựa chọn hay không được lựa chọn. • .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.