Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 12 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 12: Java beans" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan java beans, tạo và sử dụng java bean đơn giản, tạo tập tin jar, đưa bean vào buider tool,. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 12 GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG GV: Võ Tấn Dũng JAVA BEANS PHẦN 1 GV: Võ Tấn Dũng TỔNG QUAN JAVABEANS KHÁI NIỆM JAVA BEANS 3 GV: Võ Tấn Dũng • Kiến trúc JavaBean TM dựa trên mô hình component. Mô hình này cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo ra các đơn vị phần mềm có tên gọi là component. • Các component đuợc lắp ghép vào các applet, các ứng dụng, các servlet hoặc vào các component phức tạp hơn bằng các công cụ phát triển phần mềm trực quan. • Các JavaBean component được gọi là beans. • Beans có thể được thay đổi, tùy biến theo ý muốn. Ta có thể chọn beans từ toolbox, kéo thả vào ứng dụng, hiệu chỉnh hành vi và diện mạo của bean, định nghĩa sự tương tác của bean với các bean khác, tích hợp beans vào các ứng dụng, vào applet hoặc vào các beans mới. CÁC LOẠI JAVA BEANS Các beans khác nhau về chức năng và mục đích sử dụng. Quá trình lập trình trong thực tiễn, chúng ta sẽ thấy một số loại beans sau: GUI (graphical user interface) Non-visual beans (ví dụ như một spelling checker) Animation applet. Spreadsheet application. 4 GV: Võ Tấn Dũng • • • • • Introspection: (phân tích bên trong) dùng để khám phá các đặc điểm của bean • Properties: là các đặc điểm về diện mạo và hành vi của bean, chúng được thay đổi lúc thiết kế. Các thuộc tính của bean được các introspector phân tích rồi hiển thị ra giúp cho người thiết kế chương trình có thể thao tác được trên bean. • Customization: cấu hình tùy biến lúc thiết kế được thực hiện nhờ thấy được các thuộc tính của bean. Các công cụ để tùy biến bean như: property editors, sophisticated bean customizers. • Event: được các bean dùng để giao tiếp với nhau. Listener bean là bean nhận events. Source bean là bean phát ra event. • Persistence: cho phép các bean lưu trữ và phục hồi các trạng thái của chúng. • Methods: không khác gì so với method trong Java. 5 GV: Võ Tấn Dũng MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
316    29    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.