Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các hệ thống cấp nước, sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước. . | CHƢƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẤP NƢỚC Bộ môn Cấp Thoát Nƣớc, Viện KH&KT Môi trƣờng, ĐHXD 1 đồ và phân loại hệ thống cấp nước Hệ thống cấp nước là một tập hợp các công trình: thu nước, xử lý nước, điều hòa dự trữ nước, vận chuyển và phân phối nước đến các nơi tiêu dùng Công trình thu Trạm bơm cấp I Trạm xử lý Yều cầu cơ bản của một HTCN là: - Đảm bảo cấp nước đẩy đủ và liên tục. - Đảm bảo chất lượng đáp ứng các nhu cầu - Giá thành xây dựng, quản lý rẻ - Thi công và quản lý dễ dàng thuận tiện - Có khả năng tự động hóa và cơ giới hóa. - Bể chứa nước sạch Trạm bơm II Đ N Mạng lưới CN Phân loại các hệ thống cấp nước 1. Theo đối tƣợng phục vụ - Hệ thống cấp nƣớc đô thị. - Hệ thống cấp nƣớc công nghiệp 2. - Theo chức năng phục vụ: HTCN sinh hoạt HTCN sản xuất HTCN chữa cháy HTCN kết hợp Phân loại các hệ thống cấp nước (tiếp ) 3. Theo phƣơng pháp sử dụng a. HTCN chảy thẳng: Nƣớc dùng xong thải .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    88    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.