Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 4 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 4: Mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến, tính toán mạng lưới cấp nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước. . | Chương IV. Mạng lưới cấp nước . S¬ ®å vµ nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn MLCN dùng để vận chuyển và phân phối nước sạch tới các đối tượng dùng nước trong thành phố, giá thành xd=50-70% HTCN Phân loại Mạng lưới cụt Mạng lưới vòng Mạng lưới hỗn hợp. . S¬ ®å vµ nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn b. Nguyên tắc vạch tuyến - Tổng chiều dài đường ống ngắn nhất - Đường ống đảm bảo cấp nước tới mọi đối tượng dùng nước - Hướng vận chuyển chính đi về cuối mạng lưới và điểm dùng nước tập trung - Hạn chế đi qua sông, hồ, đường .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    26    1    09-06-2023
31    37    2    09-06-2023
55    31    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.