Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 5 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 5: Trạm bơm - Đài nước - Bể chứa" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức: Bơm và trạm bơm, đài nước, bể chứa nước sạch. nội dung chi tiết. | ChƯ¬ng V. Tr¹m b¬m – ®µi nƯíc – bÓ chøa . B¬m vµ tr¹m b¬m Phân loại và chức năng trạm bơm trên hệ thống cấp nước: Trạm bơm cấp 1: để đưa nước từ công trình thu lên trạm xử lý. Trạm bơm cấp 2: bơm nước từ bể chứa nước sạch lên đài nước và tới MLCN Trạm bơm tăng áp: gia tăng áp lực trong đường ống, đảm bảo cung cấp đủ áp lực tới các hộ dùng nước. Máy bơm: Bơm ly tâm Bơm pittong Bơm tia Bơm khí nén Máy bơm ly tâm: bộ phận quan trọng nhất là bánh xe công tác gồm nhiều bản lá kim loại gắn vào Trạm bơm: ống hút, ống đẩy, van khóa. => Có biện pháp chống ồn cho trạm bơm. Trạm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    11    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.