Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 8 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 8: Hệ thống thoát nước bên trong nhà" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, sơ đồ, cấu tạo hệ thống thoát nước bên trong nhà; một số công trình thoát nước đặc biệt BTCT,. . | Chương 8 HT THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ . Phân loại, sơ đồ, Cấu tạo Hệ thống thoát nước bên trong nhà. Hệ thống thoát nước bên trong nhà bao gồm các bộ phận sau đây: - Các thiết bị thu nước thải: Chậu rửa, chậu giặt, âu tiểu, hố xí, lưới thu nước. - Thiết bị chắn thuỷ lực, ngăn chặn mùi vị, hơi khí độc vào phòng. - Mạng lưới thoát nước bên trong dùng để dẫn nước thải từ các dụng vụ thiết bị thu nước ra mạng lưới thoát bên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    10    1    10-06-2023
201    13    1    10-06-2023
3    31    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.