Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 11 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 11: Thành phần tính chất nước thải và các phương pháp xử lý nước thải" trình bày các nội dung: Thành phần, tính chất nước thải; xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải, xác phương pháp xử lý nước thải Dây chuyền xử lý nước thải,. . | Chương 11. Thành phần tính chất nước thải và các phương pháp xử lý nước thải. I. Thành phần, tính chất nước thải Các đặc điểm của nước thải Đặc trưng vật lý : + Các chất không tan D>10-4 mm (các chất vô cơ, cặn cát) + Các chất tan D<10-6 mm + Các chất dạng keo 10-4< D<10-6 mm + Nhiệt độ của nước thải Ngoài ra còn có các rác nổi trên bể mặt. Đặc điểm hóa học: + Các chất khoáng vô cơ : Mn, Fe, Ca + Các kim loại nặng + Các chất hữu cơ + pH của nước thải Đặc điểm vi sinh vật : + Các loại tảo, nấm, vi khuẩn. + Các vi khuẩn gây bệnh tả, lỵ, thương hàn. Các chỉ tiêu phản ánh tính chất nước thải Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) Hàm lượng kim loại nặng Nhu cầu oxy sinh hóa BOD Nhu cầu oxy hóa học COD Các chất dinh dưỡng , các hợp chất nito và phootspho. Coliform, Ecoli .. 3. Xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải Khả năng tự làm sạch của nguồn nước: mỗi nguồn nước đều có khả năng tự làm sạch bởi các vi sinh vật, phù du sinh vật, thủy vật, thực vật nổi Khả năng tự làm sạch phụ thuộc: Chế độ thủy động lực học : đặc trưng cho khả năng pha loãng, hòa trộn nước thải vào nguồn tiếp nhận. Gió, nhiệt độ ảnh hưởng tới quá trình hòa tan oxy vào nước, và tốc độ các phản ứng. Ánh sáng mặt trời, các động thực vật thủy sinh Đối với nước thải sinh hoạt: QCVN 14:2011/BTNMT Đối với nước thải công nghiệp: QCVN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.