Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Chuẩn hóa CSDL quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của ER, sự dư thừa, phụ thuộc hàm, hệ suy diễn Amstrong, thuật toán tìm ba đóng X+F, tìm phủ tối thiểu, các dạng chuẩn. . | Chương 2 Chuẩn hóa CSDL quan hệ Nội dung chi tiết Giới hạn của ER Sự dư thừa Phụ thuộc hàm Hệ suy diễn Amstrong Thuật toán tìm bao đóng X+F Tìm phủ tối thiểu Các dạng chuẩn 2 Giới hạn của lược đồ ER Cung cấp một tập các hướng dẫn không đưa tới một lược đồ CSDL duy nhất Không đưa ra cách đánh giá giữa các lược đồ khác nhau Lý thuyết về chuẩn hóa CSDL quan hệ cung cấp kỹ thuật để phân tích và chuyển hóa từ lược đồ ER sang lược đồ quan hệ 3 Sự dư thừa Sự phụ thuộc giữa các thuộc tính gây ra sự dư thừa - Ví dụ: TENPHG Điểm các môn học Điểm trung bình xếp loại Địa chỉ zip code MAPHG TRPHG NG_NHANCHUC MANV TENNV HONV Nghien cuu 5 333445555 05/22/1988 333445555 Tung Nguyen Dieu hanh 4 987987987 01/01/1995 987987987 Hung Nguyen Quan ly 1 888665555 06/19/1981 888665555 Vinh Pham 4 Sự dư thừa (tt) Thuộc tính đa trị trong lược đồ ER nhiều bộ số liệu trong lược đồ quan hệ Ví dụ: NHANVIEN(TENNV, HONV, NS,DCHI,GT,LUONG, BANGCAP) TENNV HONV NS DCHI GT LUONG BANGCAP Tung Nguyen 12/08/1955 638 NVC Q5 Nam 40000 Trung học Nhu Le 06/20/1951 291 HVH QPN Nu 43000 Trung học Nhu Le 06/20/1951 291 HVH QPN Nu 43000 Đại học Hung Nguyen 09/15/1962 Ba Ria VT Nam 38000 Thạc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    32    1    11-06-2023
7    33    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.