Bài giảng môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm: Chương 2 - Dương Văn Trường

Bài giảng "Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm - Chương 2: Các quá trình cơ lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phân chia, quá trình ép, quá trình lắng, quá trình lọc, quá trình li tâm, quá trình phối trộn. . | - Quá trình phân chia - Quá trình ép - Quá trình lắng - Quá trình lọc - Quá trình li tâm - Quá trình phối trộn Bài tập Chủ yếu là biến đổi vật lý Yếu tố ảnh hưởng phụ thuộc từng qtcn Tạo sự biến đổi trong vật liệu Nguyên liệu (Phân riêng hệ không đồng nhất) Cơ sở phân loại: -Động lực của quá trình -Phương pháp thực hiện Ép, Lắng, lọc, li tâm Bán thành phẩm hoặc thành phẩm QUÁ TRÌNH PHÂN CHIA • Là sự tách các cấu tử có trong một hỗn hợp thông qua sự khác nhau bởi một hoặc nhiều tính chất đặc trưng của chúng. • Phân loại (sorting): dựa theo tính chất vật lý có thể đo được. • Phân hạng (grading): dựa vào chất lượng của thực phẩm. Mục đích : - Chuẩn bị - Hoàn thiện QUÁ TRÌNH PHÂN CHIA Biến đổi vật liệu : vật lí Phương pháp thực hiện : Sử dụng dấu hiệu phân chia để phân chia – Theo kích thước – Theo hình dạng – Khối lượng – Tính chất khí động học – Phân loại theo tính chất từ tính – Phân loại theo màu sắc Hiệu suất của quá trình phân loại: ( ac ad ).B E .100, % ad (1 ad ) Trong đó : – ac: độ thuần nhất cuối cùng của hỗn hợp chính. – ađ: độ thuần nhất ban đầu của hỗn hợp chính – B : tỉ lệ thu hồi hỗn hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    70    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.